CBS de Foarikker in Siegerswoude sluit haar deuren

Siegerswoude

Basisschool CBS de Foarikker in Siegerswoude gaat per 31 juli dicht.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren gedaald en ook de prognoses wijzen uit dat het niet meer haalbaar is de school open te houden. Op ditmoment zitten er 24 leerlingen op de basisschool, waarvan acht leerlingen in groep 8. In het schoojaar 2014/2015 komt er naar verwachting één leerling bij en zijn er op 1 oktober, de teldatum, nog maar zeventien leerlingen. De Algemene Ledenvergadering van CBS de Foarikker heeft op 8 april besloten om een fusie/samenvoeging met CBS Betrouwen uit Bakkeveen aan te gaan. Op 6 mei heeft ook de Algemene Ledenvergadering van CBS Betrouwen unaniem voor deze fusie/samenvoeging gestemd. Laatste school in Siegerswoude dicht Dit houdt in dat 31 juli de laatste school uit Siegerswoude haar deuren sluit. De school is in 1922 opgericht en kan net niet haar honderdjarig bestaan vieren. Samen met de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland wordt er een passende plek voor het personeel gezocht. Drie leerkrachten met een vaste betrekking hebben inmiddels binnen het VCSO een andere baan aangeboden gekregen. Moeder naar dochter Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om het volgende schooljaar naar CBS Betrouwen in Bakkeveen te gaan. Saillant detail is dat CBS Betrouwen in de zeventiger jaren is ontstaan uit de School met de Bijbel uit Siegerswoude. Of zoals één van de oudere leden memoreerde op de Ledenvergadering: ‘De moeder gaat naar haar dochter.’ Op de foto  Nooit meer een pannenkoekendag voor pakes en beppes op CBS de Foarikker in Siegerswoude. De school, waar deze pakes en beppes misschien zelfs nog hun basisonderwijs hebben genoten, sluit.

Auteur

Redactie