Sprokies van Grimm verschienen in et Stellingwarfs

OLDEBERKOOP

In de naozommer van 2016 verschient d’r een Stellingwarver verzaemeling van de wereldberoemde sprokies van de gebroeders Grimm: Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs.

Kijk onderaan voor de tekst in het Nederlands Et gaot om een ni’j diel in een serie van de Grimmsprokies in kleine taelen. Eerder verschenen al een Friese vertaeling (2012) en een Bildtse (2015), en op 19 meert 2016 kommen ze mit een Grunninger vertaeling veur ’t locht. Veur de Stellingwarver vertaeling zorgen Sietske en Henk Bloemhoff, bekend van de Stellingwarver Schrieversronte; de uutgever is Taalburo Popkema. In et boek zullen ongeveer twintig sprokies opneumen wodden, mit kleurrieke illestraosies van Peter Boersma&Hilda Groenesteyn. Et is veur et eerst dat d’r zoe’n omvangrieke verzaemeling Grimmsprokies in et Stellingwarfs verschient. Et boek is bedoeld veur iederiene, mar ’t is vanzels ok biezunder aorig om uut veur te lezen an jonge kiender. ----------------------- Sprookjes van Grimm in het Stellingwerfs OLDEBERKOOP - In de nazomer van 2016 verschijnt er een Stellingwerver verzameling van de wereldberoemde sprookjes van de gebroeders Grimm: Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs. Het gaat om een nieuw deel in een serie van de Grimmsprookjes in kleine talen. Eerder verschenen al een Friese vertaling (2012) en een Bildtse (2015), en op 19 maart 2016 ziet een Groninger vertaling het licht. De Stellingwerver vertaling zal worden vervaardigd door Sietske en Henk Bloemhoff, bekend van de Stellingwarver Schrieversronte; de uitgever is Taalburo Popkema. Het boek zal ongeveer twintig sprookjes bevatten, met kleurrijke illustraties van Peter Boersma&Hilda Groenesteyn. Het is voor het eerst dat er zo’n omvangrijke verzameling Grimmsprookjes in het Stellingwerfs verschijnt. Het boek is bedoeld voor iedereen, maar leent zich vooral ook erg goed om jonge kinderen mee voor te lezen in de eigen taal.

Auteur

Fokke Wester