Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers voor Deelen

Tynje

Staatsbosbeheer is op zoek naar vrijwilligers voor laagveenmoeras De Deelen. Een enthousiaste vrijwilligersgroep onderhoudt dit natuurgebied met een grote rijkdom aan planten en dieren. Maar de groep kan nog wel een paar collega’s gebruiken.

Lekker buiten aan de slag zijn met een enthousiaste ploeg mensen in een prachtig landschap van petgaten en rietvelden. Boompjes zagen om het moeras open te houden, bankjes onderhouden, vlotten plaatsen waar de zwarte stern op kan broeden; dat zijn de werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. Het is leerzaam en gezellig bovendien.

Boswachter Alexander Rozema is de enthousiaste begeleider van de groep. Hij vertelt hoe een vrijwilligerswerkdag eruit ziet: ,,Op donderdag gaan we de Deelen in om bijvoorbeeld een rietveld vrij te houden van bomen en struiken. Om er te komen stappen we in de boot en na enige tijd varen komen we op de werkplek aan. Door het handwerk krijgen we het snel lekker warm en kan de jas uit. Het ene na het andere boompje gaat om. Tijdens het werk wordt er gezellig gekletst, maar er zijn ook momenten waarop je in alle rust bezig bent. Als het tijd is voor koffie varen we naar de keet. Zo doen we dat elke week. Het is hartstikke mooi werk.”

Voor wie dit leuk lijkt om te doen of meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met boswachter Alexander Rozema, Staatbosbeheer Súdeast-Fryslân, 0516-425030 of via beheercentrumjubbega@staatsbosbeheer.nl.