Kindje Wiegen en Kerstvieringen Rooms Katholieke Kerk Drachten

DRACHTEN

In de Rooms Katholieke Kerk in Drachten is maandag 24 december vanaf 19 uur een Kerstavondviering. Dinsdag 25 december om 11 uur een eucharistievierin en om 14.30 uur is het Kindje Wiegen.

Veel katholieke kerken organiseren tijdens de Kerstdagen het traditionele Kindje Wiegen. Zoals gebruikelijk met Eerste Kerstdag staan de deuren van de Rooms Katholieke kerk in Drachten open voor de allerkleinsten met hun ouders, opa’s en oma’s, om samen in verwondering stil te staan bij het prachtige tafereel rondom de Kerststal en het Kind in de kribbe. Er wordt gezongen, muziek gemaakt en geluisterd naar het kerstverhaal.

Kerstmis: het Hoogfeest van de geboorte van het Kerstkind in deze wereld. Bij uitstek een feest om samen in de kerk te vieren. De R.K. Kerk van de Heilige Clara van Assisi Parochie locatie Drachten nodigt iedereen dan ook van harte uit voor de kerstvieringen op Kerstavond en Eerste Kerstdag.

Vertel me over liefde is het thema van de viering op Kerstavond. Voorganger is pastor Neeltsje Bouma. Muzikale medewerking wordt verleend door de gezamenlijke kerkkoren met sfeervolle begeleiding van instrumentalisten. Ook voor de jonge kinderen is een taak weggelegd. Zij brengen het kindje Jezus naar de kribbe. Voorafgaande aan de viering wordt een aantal geliefde kerstliederen gezongen.

Eerste Kerstdag wordt het Hoogfeest van Kerst gevierd met een feestelijke Eucharistieviering om 11.00 uur. Voorganger is pastor Maurits Damsté.

www.claravanassisi.nl