Tentoonstellnig beeldhouwer Anne Woudwijk

Fochteloo

Beeldhouwer Anne Woudwijk opent zaterdag 1 december om 14.00 uur zijn nieuwe tentoonstelling met de vertoning van de nieuwe film over Anne Woudwijk. De filmmaker Johan ter Elst en Anne Woudwijk zijn beide aanwezig. En dat allemaal in Fochteloo, Zuideinde 26a+b. Tentoonstelling tot en met Tweede Kerstdag op do t/m zo 13.30-16.30 uur in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis.

Nieuwe film over Anne Woudwijk

Bezoekers zijn zaterdag 1 december om 14.00 uur welkom in Het Dorpshuis Et Legien, waar de Vriendendag 2018 begint met de vertoning van de nieuwe film van Johan ter Elst over de bekende Friese beeldhouwer Anne Woudwijk uit Drachten. Voor toegang en koffie/thee wordt een vrije gift gevraagd, maar aanmelding is beslist noodzakelijk info@stichtingnobilis.nl of 06 38 39 28 40. Zuideinde 26a, 8428 HE Fochteloo.

Opening tentoonstelling Anne Woudwijk

Na de filmvertoning verhuizen de aanwezigen naar Zuideinde 26b het centrum voor prentkunst. Hier vindt de opening plaats van de tentoonstelling van het nieuwe werk van Anne Woudwijk. Zeefdrukker dr. Peter O. Gerrits bracht Anne Woudwijk op het spoor van de prentkunst. Samen togen zij aan het werk, nadat ze elkaar in oktober 2017 leerden kennen. Anne Woudwijk schonk eerder al twee beelden en zeven tekeningen aan het centrum. Tot nu toe leverde de samenwerking met Peter O. Gerrits een serie prachtige Anne Woudwijk-prenten op voor betaalbare prijzen, die nu voor het eerst samen getoond worden. Van enkele prenten zijn ook kaarten gemaakt, die in de decembermaand dienst kunnen doen.

Vriendendag 1 december

Zaterdag 1 december van 14.00 – 16.30 uur viert de Stichting Nobilis in Fochteloo haar Vriendendag. Dit jaar meldden zich veertig nieuwe Vrienden aan. Naast de filmvertoning en de opening is er de aanbieding van de Vriendenprent 2018: de houtgravure Uitzicht in Fochteloo van Peter Lazarov. Vrienden die jaarlijks min. dertig euro bijdragen krijgen deze prent ten geschenke. Een aardig cadeau in de decembermaand. De Vriendendag en het drukke jaar 2018 wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Bijzondere aanwinst

Zondagmiddag 20 januari 2019 zijn bezoekers welkom om 14.30 uur. De Stichting Noblis onthult dan een bijzondere nieuwe aanwinst, die veel opzien zal baren. De tentoonstellingszaal wordt daarvoor ingericht. Aanmelden: info@stichtingnobilis.nl 06 38 39 28 40.

Tentoonstelling De onbekende Mulders

Van 9 februari – 7 april 2019 wordt een tentoonstelling gehouden van het onbekende werk van de Stellingwerfse kunstenaar Johannes Mulders (1899-1989). In 2012 kocht Pieter Jonker de ateliernalatenschap met ruim 800 werken aan en schonk de collectie aan de Stichting Nobilis. In oktober 2017 schonk de familie een bijzondere collectie vroeg werk, academiewerk en schilderijen, dat nimmer getoond werd op tentoonstellingen. Een publicatie is in voorbereiding. De keuze uit het werk wordt gemaakt door Jan Jaap Heij, oud-conservator van het Drents Museum Assen.

Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst, Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo, geopend op do t/m zo 13.30 – 16.30 uur tot en met Tweede Kerstdag en vanaf zaterdag 7 februari 2019.

www.stichtingnobilis.nl info@stichtingnobilis.nl 06 38 39 28 40.