Fanfare Burgum heet voortaan mv Legato

BURGUM

Ruim 500 bezoekers waren zaterdagavond getuige van een spetterend concert door het nieuwe korps van Burgum, dat onder leiding staat van dirigent Sytze van der Hoek. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van de nieuwe naam en logo van het korps, dat voortaan door het keven zal gaan als de Burgumer muziekvereniging Legato. De muziekterm Legato staat voor een verbinding van noten en symboliseert de verbinding tussen de beide fusiekorpsen Apollo en Hallelujah. Aan het concert werd meegewerkt door het Interkerkelijk Burgumer mannenkoor.