Poëzie en kunst in Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

In de Dorpskerk en in Projectruimte Hoofdstraat 17 te Beetsterzwaag zijn zaterdag 24 november dichters en kunstenaars aanwezig die hebben bijgedragen aan de tentoonstelling Skjin Laai/Tabula Rasa.

In deze tentoonstelling in een prachtig historisch pand, verwoorden en verbeelden zij hun houding ten opzichte van de leegte. Wat betekent leegte, hoe maken zij leegte, begint altijd alles weer opnieuw? Het resultaat is een rijke tentoonstelling met teksten, beelden en geluiden die ons als toeschouwer meenemen naar de individuele kunstenaar, maar ons ook confronteren met de existentiële vraag of alles met een schone lei kan beginnen.

De dichters Hein Jaap Hilarides, Edwin de Groot, Marije Roorda, Jetze de Vries en Syds Wiersma dragen in de Dorpskerk hun werk voor en geven een toelichting. Ook het orgel gaat proberen de leegte in klanken te vangen. In de Projectruimte geeft Bert Looper een rondleiding en toelichting op de tentoonstelling.

Programma

14.30 poëzie en muziek in de Dorpskerk (naast Projectruimte Hoofdstraat 17)

15.30 rondleiding en toelichting tentoonstelling Skjin Laai in Projectruimte Hoofdstraat 17 te Beetsterzwaag

De toegang is gratis. Voor meer informatie: info@tresoar.nl.