Voltooid leven: het leven in eigen hand...?

DRACHTEN

Drs. Wout Huizing geeft dinsdag 13 november om 20 uur een lezing in de Baptisten Kerk Elim, over voltooid leven.

Drs. Wout Huizing is theoloog en supervisor, en werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Hij publiceerde over ethische kwesties rondom het levenseinde en over palliatieve zorg. Vanuit zijn ruime ervaring in de praktijk zal hij alle aspecten rondom dit actuele thema bespreekbaar maken. Met ruimte voor eigen ervaringen en vragen.

Entree: gratis; vanaf 19.30 uur is er koffie. Verdere info: www.elimdrachten.nl

Het is een gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde Gemeente, de PG Grote Kerk, het Apostolisch Genootschap en de Baptisten Gemeente Elim.