Ondernemers cruciaal voor realiseren duurzame circulaire maatschappij

BURGUM

De Protestantse Gemeente Burgum houdt woensdag 7 november tijdens Dankdag de themabijeenkomst Ondernemers cruciaal voor het realiseren van een duurzame circulaire maatschappij.

Prof. dr. Gjalt de Jong geeft deze avond een inleiding over de cruciale rol die ondernemers vervullen in de transactie naar een circulaire economie. De Jong (Oentsjerk, 1968) is afgestuurd en gepromoveerd in de economie en bedrijfskunde.

In de afgelopen jaren raakte De Jong er van overtuigd dat ondernemers een sleutelrol hebben in de verduurzaming van onze samenleving. Hij heeft vanuit deze overtuiging een grote bijdrage geleverd om dit thema op de agenda van de RijksUniversiteit Groningen te krijgen.

Inmiddels is hij hoogleraar Duurzaam ondernemen in een circulaire economie. Daarnaast is hij initiatiefnemer en sinds 2015 directeur van het Centre for Sustainable Entrepreneurship van Campus Fryslân in het voormalig historisch beursgebouw in Leeuwarden (www.rug.nl/cf/cse). Hier werken onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers nauw samen aan nieuwe oplossingen voor succesvol ondernemerschap in de circulaire economie.

De Jong heeft ook de nieuwe masteropleiding Sustainable Entrepreneurship ontwikkeld, die in september 2018 in Leeuwarden van start is gegaan met de eerste lichting studenten. Een vergelijkbaar MBA-programma voor het bedrijfsleven is in de maak.

In zijn inleiding neemt De Jong de bezoekers mee in zijn visie op duurzaam ondernemerschap. Wat verstaat hij daaronder en hoe kan de ondernemer die zijn bedrijf duurzamer wil maken invulling geven aan deze cruciale rol naar een circulaire economie.

De bijeenkomst is in de Ikker in Burgum en is tussen 19.30 en 21.30 uur. Toegang is gratis. Aanmelden via s.vlietstra.chello.nl.