Cursus In contact met de vluchteling

DRACHTEN

Stichting Gave geeft in november een cursus van drie avonden over In contact met de vluchteling.

In Drachten is een asielzoekerscentrum (azc) waar plek is voor zo’n 600 vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarige jongeren. Veel van deze vluchtelingen komen graag in contact met Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De cursus begint op donderdagavond 1 november en bestaat uit drie avonden.

Programma

Door cultuurverschillen, trauma’s of taalbarrières kan het contact met vluchtelingen moeilijk zijn. Tijdens de cursusavonden komen thema’s aan bod zoals de reis en het geloof van de vluchteling en de omgang met vluchtelingen.

De cursus geeft handvatten en inspiratie om de vluchtelingen te benaderen en hen Gods liefde door te geven. Voor zowel mensen die al in contact zijn als voor mensen die (nog) geen vluchtelingen kennen is de cursus interessant.

Wat doet Gave?

Veel asielzoekers komen graag in contact met Nederlanders. Ze willen meer leren over het land waar ze nu wonen en vinden het fijn om even uit de sfeer van het azc te zijn. Stichting Gave heeft alle ervaring en kennis in huis om kerken en vrijwilligers te ondersteunen die contact met vluchtelingen willen leggen en onderhouden. Gave wil hen inspireren om Gods liefde uit te delen en gastvrij om te gaan met asielzoekers.

Data: donderdag 1, 15 en 29 november

Locatie: GKV De Hoeksteen, Middelwyk 148, 9202 GV Drachten

Tijd: 19.45 - 22:00 uur

Opgave: Via www.gave.nl/drachten