Geen woonwagens in Vrijburgh, mogelijk kamp Kompenije weer in gebruik

Drachten

Er komen definitief geen woonwagens in de wijk Vrijburgh. Wel onderzoekt de gemeente of het voormalige woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie weer in gebruik kan worden genomen.

Dat schrijft het Smallingerlandse college aan de gemeenteraad. In juni van dit jaar is het zoeken naar woonwagenstandplaatsen door het nieuwe college stopgezet, omdat de gemeenteraad eerst verder wilde overleggen over de uitgangspunten en de financiering. Sindsdien is de gemeente in gesprek met diverse partijen, om te komen tot een nieuw voorstel aan de raad.

Gespannen voet

Inmiddels is er volgens burgemeester en wethouders echter zoveel gebeurd dat het college al in november met een nieuw voorstel zal komen. Er is nieuw Rijksbeleid voor woonwagens, de afgelopen weken zijn landelijke demonstraties gehouden tegen het tekort aan woonwagenstandplaatsen en in Drachtstercompagnie is het voormalig woonwagenkamp bezet. ,,Wij constateren dat het belang van tijdige communicatie met de betrokkenen en de omgeving op gespannen voet staat met het belang van een zorgvuldig besluitvormingsproces.''

Het vorige college presenteerde begin dit jaar drie mogelijke locaties voor nieuwe woonwagens: bij het bestaande kamp aan de Wetterwille, het groengebied tussen Fennereed en Waterbies en in de woonwijk Vrijburgh. Die laatste locatie valt nu volgens het college af. De wijk Vrijburgh is namelijk in beeld voor het nieuwe gezamenlijke gebouw voor scholen op het gebied van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (Samen Kansrijk). Dat is in 2020 voorzien. Daarnaast maakt het toenemende tekort op de woningmarkt een spoedige start nodig van de woningbouwfasen 2 en 3 in Vrijburgh.

Niet haalbaar

Na gesprekken met onder andere de wijkraad Vrijburgh, Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie en een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners op het voormalig woonwagenkamp Drachtstercompagnie is het de gemeente duidelijk geworden dat het niet haalbaar is om in de wijk tegelijk te werken aan woningbouw, Samen Kansrijk en woonwagenstandplaatsen. Omdat de bouw van woningen en scholen kan rekenen op een groter maatschappelijk draagvlak verdwijnt een mogelijke woonwagenlocatie in Vrijburgh buiten beeld.

Als alternatieve uitbreidingslocatie voor woonwagens kan, mede op verzoek van de doelgroep, het opnieuw in gebruik nemen van het voormalig woonwagenkamp Drachtstercompagnie worden onderzocht. Het college zal uiterlijk in november met een voorstel komen, zodat de gemeenteraad hierover een besluit kan nemen.

Geen oplossing

Volgens woonwagenbewoonster Annie Mirosch is het heropenen van het kamp in Drachtstercompagnie geen oplossing voor het standplaatsentekort. ,,Er is maar een kleine groep die terug naar het kamp wil en een aantal daarvan komt van buiten de gemeente. Dat zijn mensen zonder standplaats, maar wel met familie in Drachten. Ook als het kamp weer open gaat zijn de nieuwe standplaatsen in Drachten nog nodig.''

Die uitbreiding van de standplaatsen is in principe bedoeld voor jonge mensen die nog bij hun ouders wonen en graag zelf een wagen willen hebben. Verder voor mensen die nu in een huis wonen en terug willen, de zogenoemde spijtoptanten. En pas daarna voor mensen die al een standplaats hebben maar graag willen verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van hun familie willen wonen.

Integratie geslaagd

Veel van die jongeren willen graag in Drachten blijven, stelt Mirosch. ,,Dus die integratie, die de bedoeling was van de grote verhuizing 24 jaar geleden, die is geslaagd. Wij moesten toen gedwongen verhuizen en onze kinderen moesten naar een nieuwe school, maar dat willen zij nu niet weer. Als het kamp in Drachtstercompagnie weer in gebruik wordt genomen, komen we opnieuw buiten de samenleving te staan.''

Wat Mirosch steekt is dat de gemeente opnieuw voorrang geeft aan de mening van de gewone burger, maar niet luistert naar de woonwagenbewoners. ,,Wij zijn al 24 jaar doodgezwegen. Nu geven ze voorrang aan huizen en scholen en opnieuw telt onze stem niet mee. Ze geven voorrang aan de weerstand tegen ons in de wijk Vrijburgh. Daar heb ik geen goed woord voor over. Bovendien vrees ik dat ook de locatie Fennereed binnenkort van tafel wordt gehaald. Daar is de weerstand zo groot, dat je het bijna discriminatie kunt noemen.''

De gemeente is op papier welwillend, maar in de praktijk valt die medewerking tegen, stelt Mirosch. ,,Het had al lang opgelost kunnen zijn, nu blijven we aanmodderen.''


Auteur

Fokke Wester Redacteur