Technasiumleerlingen verzorgen ontruimingsoefening CSG Liudger

Drachten

Een groep derdejaars technasiumleerlingen van CSG Liudger locatie Raai heeft donderdag een ontruimingsoefening verzorgd op havo- en vwo-locatie Raai in Drachten.

Samen met de Brandweer Fryslân en een aantal medewerkers van CSG Liudger, hebben ze een plan bedacht en uitgevoerd. Begin dit schooljaar heeft de Brandweer een verzoek bij CSG Liudger ingediend, om samen met leerlingen een ontruimingsoefening te verzorgen. “Een uitstekende realistische opdracht voor het technasium!’ aldus Ina Everts, locatiedirecteur Raai.

De opdracht is uitgezet onder de derdejaars. Tijdens het vak Onderzoeken & Ontwerpen moesten de leerlingen een ontruimingsoefening bedenken en plan van aanpak opstellen. Ze stonden er gelukkig niet alleen voor. De Brandweer Fryslân kwam regelmatig langs om de leerlingen van informatie en advies te voorzien.

Rookmachine

Het plan was als volgt: de brand zou uitbreken in de keuken, wat te zien zou zijn dankzij een rookmachine van de brandweer. Twee jongens, geschminkt door klasgenoten, zouden uit de keuken komen als slachtoffers die rook ingeademd hebben. Twee meisjes zouden op een andere plek gewond raken en nog weer twee anderen kregen de rol van vermiste personen.

De Brandweer Fryslân was bij hoge uitzondering met een tankautospuit uitgerukt naar de Raai. De overige klasgenoten hielden aan de hand van vooraf bedachte observatiepunten in de gaten hoe er door personeel en leerlingen werd gehandeld.

Verbeterpunten

Na afloop hebben ze de oefening met de Brandweer Fryslân en de betrokken medewerkers van CSG Liudger geëvalueerd. Natuurlijk waren er verbeterpunten, maar het was voor zowel de leerlingen als medewerkers van CSG Liudger een leerzame ervaring. Het initiatief is dan ook voor herhaling vatbaar. De Brandweer Fryslân gaat komende tijd op meerdere scholen in de regio een ontruimingsoefening organiseren.