Mienskipsprojecten ontvangen bonus van € 2.018

DRACHTEN

Musical Cats uit Drachten is één van de vijf initatieven dat een bonus kreeg uit de mienskip.

Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen woensdagavond 12 september een bonus van € 2.018. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen dit jaar subsidie uit de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Bonus

De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018: een iepen mienskip laten zien, waarbij een eigenwijze en betrokken gemeenschap oog heeft voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen. De winnaars ontvangen daarom de bonus van

€ 2018.

De winnaars zijn:

• Sport en Bewegen - Raerd

• ’t Hof van Heden - Engwierum

• Musical Cats – Drachten

• Schaakeiland - Schiermonnikoog

• Kunst en Kids – Leeuwarden

Initiatiefrijke Friezen

Gedeputeerde Kramer: “Der binne by 't soad inisjatyven yn Fryslân. Tink oan projekten op it mêd fan duorsumens, sportfoarsjennings, soarch en wolwêzen, kulturele eveneminten en noch folle mear. Mei in protte tawijing en enerzjy sette de ynisjatyfnimmers harren yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Dêr ha ik grutte bewûndering foar!”

Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen

Initiatiefrijke Friezen kunnen vanaf 17 september tot en met 12 oktober weer subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.