Update: Burgemeester sluit drugspanden aan Helmhout en Veenscheiding

Drachten

Op last van burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland is met ingang van dinsdag een pand aan Het Helmhout in Drachten gesloten. De politie trof in het pand begin dit jaar een grote hoeveelheid softdrugs aan.

Omdat er sprake is van een grote handelshoeveelheid heeft de burgemeester op basis van het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. Ook een woning aan de Veenscheiding in Drachten is voor drie maanden gesloten. Hier werd op 17 januari een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De eigenaar heeft bezwaar ingediend tegen de sluiting, maar Van Mourik heeft zijn besluit niet veranderd. De sluiting van het pand aan de Veenscheiding is vanaf vandaag.

Handhavingsbeleid

De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten. Daarom is in december het handhavingsbeleid aangepast. Hierdoor zal in de toekomst sneller tot sluiting van panden worden overgegaan.

Door de samenwerking van gemeente en politie wordt de opsporing efficiënter. Een onderdeel van de nieuwe werkwijze is ook de strengere aanpak. Eerder is ook al een pand gesloten voor drie maanden.In het pand aan het Helmhout werd voor meer dan een half miljoen euro aan drugs aangetroffen. Die zijn inmiddels vernietigd.

Grut jild

,,Dizze drugshannel is hieltyd mear anneks mei kriminaliteit, dat sjochst ek oan de wapens dy't fûn wurde. Der giet grut jild yn om, de wrâld fan de solderkeammerkes mei in pear plantsjes leit al fier achter ús'', legde Van Mourik eerder uit in de Drachtster Courant.

Door de bundeling met de gemeente is er extra capaciteit voor onderzoek en aanpak. Zo kan de politie bijvoorbeeld de hulp inroepen van ambtenaren bouw- en woningtoezicht of medewerkers van nutsbedrijven. ,,Wy hâlde ús beide oan ús kearntaak, mar sa kinst wol folle effektiver wurkje. En op it momint dat wy dan in stapke werom dogge, stapt de plysje nei foaren.''

Van Mourik heeft met de politie afspraken gemaakt en de jacht wordt scherper. ,,It is in yllúzje datst oan alles in ein meitsje kinst, mar dit is in grut maatskiplik probleem. Ek foar de ûnskuldige boarger. Der wurdt yllegaal stroom ôftape en it brângefaar is grut. Ik ha by in kwekerij midden yn in wenbuert wolris grutte skroeiflekken op de muorren sjoen.''


Auteur

Fokke Wester Redacteur