Teake van der Meer noch ien kear yn Jonkerslân

Jonkerslân

In het Dorpshuis in Jonkersland speelt Teake van der Meer zaterdag 28 april om 20 uur zijn show Ek hijr noch in kear.

Kaarten voor dit soloprogramma kosten € 5,-- en zijn te bestellen via Oene Reitsma: tel 06-29566533 email o.reitsma066@gmail.com.