Eerste paal voor nieuwbouw Gomarus de grond in

Drachten

Op het bouwterrein aan de Burgemeester Wuiteweg is vanochtend vroeg de eerste paal voor de nieuwbouw van het Gomaruscollege de grond in gedreven door directeur Johan Hoekstra en wethouder Ron van der Leck van Smallingerland.

Het startmoment was rond half negen, zodat ook de leerlingen van de school aan de Eikesingel het historische moment konden bijwonen. De ‘eerste paal’ werd als symbool van de start in de grond geboord. In totaal komen er de komende tijd 118 palen in de grond. Ook leerlingen en ouders waren van de partij, waarbij vierdeklasser Remco Huisman vloggend verslag deed. ,,Na het voortraject waarin vele beslissingen zijn gemaakt zijn we dankbaar en blij echt van start te kunnen gaan'', aldus directeur Johan Hoekstra.

Open dag

De start is vervolgens door collega’s en leerlingen op de huidige school gevierd met gebak. Volgens de planning zal de nieuwe school 18 december opgeleverd worden. ,,We weten nog niet of het de week voor de Kerst wordt of de eerste week na Nieuwjaar. We willen in elk geval graag dat de open dag in het nieuwe gebouw wordt gehouden. die is altijd op de derde vrijdag van januari.''

De aanloop heeft langer geduurd dan gewenst, zegt Hoekstra, vooral omdat Hûs en Hiem de eerste plannen afkeurde. ,,Wij zaten niet op die vertraging te wachten, want wij zijn onderwijskundig al heel lang bezig met deze verhuizing. Op basis van onze visie is de vorm van de lokalen bepaald en die lokalen zijn natuurlijk weer gekoppeld aan de vorm van de school. Hûs en Hiem wilde meer cachet op die plek en pleitte voor een school van drie verdiepingen. Dat wilden wij ook wel, maar dat kunnen we gewoon niet betalen. Dus die plannen zijn heel snel in de prullenbak beland.''

Licht en lucht

Uiteindelijk is in overleg met de architect het plan toch aangepast, bijvoorbeeld door de lokalen, en dus ook het totale gebouw, iets op te hogen. Dat kost de school wel 1,2 miljoen euro extra, bovenop de 4 miljoen die al voor de nieuwbouw was uitgetrokken. Die extra kosten komen doordat meer bouwmateriaal nodig is, maar ook doordat ondertussen de prijzen weer waren gestegen. ,,Ik was er uiteraard niet blij mee, maar ik begreep de kritiek wel, en ook de protesten uit de buurt wel. Maar wij keken naar de toekomst en wilden natuurlijk snel verder. Uiteindelijk ben ik er toch wel blij mee, want het wordt er wel mooier op. Het gebouw krijgt nu meer licht en lucht '', zegt Hoekstra. 

Het bouwen van een nieuwe school volgens de modernste ideeën en inzichten is een kans die niet elke directeur krijgt. ,,Ik prijs me dan ook heel gelukkig'', zegt Hoekstra lachend. De school krijgt een VMBO-vleugel en een Havo-vleugel, zodat alle leerlingen kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. ,,Nu zitten ze allemaal nog door elkaar, maar dan kun je veel gerichter werken.''

De Wuiteweg krijgt zijn monumentale gevel niet meer terug, maar wel een gebouw met uitstraling tusen de statige huizen, belooft Hoekstra.  ,,Wij wilen een veilige en transparante school. Naast het gebouw komt dan ook een langzaamverkeerroute, in het verlengde van de inrit naar het Kiryat Onoplein. We hebben veel overleg met de buurt en die is blij dat er weer nieuw leven komt op dit braakliggende terrein. Het is lang genoeg een grote rotzooi geweest.''


Auteur

Fokke Wester Redacteur