Diabetes centraal op symposium Friese huisartsen

DRACHTEN

 Zo’n 200 Friese zorgverleners hebben op dinsdag in de Lawei het Friese symposium over diabeteszorg bijgewoond.

Onder het motto ‘Door dik en dun voor goede diabeteszorg’ kregen huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten de nieuwste ontwikkelingen in de diabeteszorg gepresenteerd. Het symposium werd georganiseerd door Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland om de zorg voor patiënten met diabetes in Friesland verder te verbeteren. Aantal diabetespatiënten groeit Bij de introductie toonde dagvoorzitter Bert van Kapel, huisarts in Heeg, een aantal cijfers over de diabeteszorg in Friesland. Ruim 23.000 patiënten met diabetes type 2 in Friesland worden behandeld in de eerste lijn. De huisartsen en praktijkondersteuners werken daarbij nauw samen met andere zorgverleners, zoals diëtisten, diabetesverpleegkundigen en internisten. Dit wordt ketenzorg genoemd. Voor diabetespatiënten zijn leefstijl, bloeddruk en nierproblemen belangrijke thema’s waar de zorgverleners oog voor moeten hebben. Het aantal diabetespatiënten zal in de toekomst verder toenemen en door de goede zorg leven zij langer. Daardoor krijgen patiënten en zorgverleners echter ook vaker te maken met complicaties als gevolg van de ziekte. Nieuwe inzichten Sprekers uit het hele land presenteerden tijdens het symposium de laatste inzichten op het gebied van diabetes. Dra. M.A. Schroijen, internist endocrinoloog van het UMC in Leiden, sprak over de rol van genen in het ziekteproces van DM2. Kaderhuisarts J. Woudstra en internist dr. K. Freriks van de Tjongerschans in Heerenveen belichtten de laatste inzichten op het gebied van medicatie en nieuwe medicijnen voor diabetespatiënten. dr. H. Lutgers van MCL stelde de samenwerking tussen 1e en 2e lijn aan de orde en hield de deelnemers voor wanneer zij een patiënt met diabetes type 2 voor complexere diabeteszorg naar het ziekenhuis moeten verwijzen en welke signalen dan van belang zijn. Prof. dr. E.M. van der Beek, bijzonder hoogleraar kindergeneeskunde aan het UMCG, sloot de bijeenkomst af met een betoog over het effect van voeding in de eerste levensjaren op de latere ontwikkeling van chronische aandoeningen, zoals diabetes. Gezondheid en overgewicht van de moeder, zelfs al voor de conceptie, heeft invloed op de gezondheid van de baby op latere leeftijd. Haar pleidooi was dat preventie van chronische aandoeningen het grootste effect heeft in de allereerste levensfase. Workshops Naast de lezingen konden deelnemers hun kennis en vaardigheden verbreden in diverse workshops over thema’s binnen de diabeteszorg of de chronische zorg in het algemeen, zoals voeding, beweging, voetzorg, seksualiteit, medicatie, het gebruik van apps en andere digitale media, positieve gezondheid, consultvoering, groepseducatie, oplossingsgericht coachen, klinisch redeneren en lokale samenwerking. Bij de behandeling van een chronische aandoening, zoals diabetes, zijn zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en risico op of herhaling van vasculaire aandoeningen voorkomen. Ketenzorg Friesland organiseert vier multidisciplinaire zorgprogramma’s voor chronische patiënten in Friesland en ondersteunt daarmee alle zorgverleners die een rol hebben in de behandeling of begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2, COPD, Astma en een verhoogd risico op hart- of vaatziekten. Dokterszorg Friesland Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland zijn onderdeel van Doktersdiensten en vormen, samen met Dokterswacht Friesland, Dokterszorg Friesland. Dokterszorg ondersteunt en ontzorgt de huisartsen in Friesland, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: kwalitatief goede patiëntenzorg leveren.. Dokterszorg Friesland is opgericht in 2012 en ontstaan vanuit Dokterswacht Friesland (opgericht in 2002) en Ketenzorg Friesland (2008). Dokterszorg is een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen en ketenpartners.  

Auteur

Fokke Wester