Persoonlijke online omgeving voor alle patiënten van Revalidatie Friesland

BEETSTERZWAAG

 Alle patiënten van Revalidatie Friesland hebben sinds deze week toegang tot MijnRevalidatieFriesland.

MijnRevalidatieFriesland is een online omgeving die patiënten veilig inzicht geeft in eigen medische gegevens. En waar men eenvoudig afspraken inziet en verstrekte informatie naleest. Zo kunnen patiënten zich nog beter voorbereiden op de revalidatiebehandeling en zelf regie nemen. Inzage & overzicht MijnRevalidatieFriesland geeft patiënten vooral inzage en overzicht. Maar het is ook mogelijk om vragen te stellen aan een revalidatiearts via een e-consult, persoonlijke aantekeningen te maken en vragenlijsten in te vullen. In de toekomst worden meer functionaliteiten toegevoegd. Patiënten loggen in op de online omgeving via www.revalidatie-friesland.nl. Patiënt als partner ,,Internettechnologie vormt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Met de inzet van online toepassingen zien we dat patiënten in staat zijn om zelf meer regie te nemen. Het in gebruik nemen van MijnRevalidatieFriesland is dan ook een mooie ontwikkeling die patiënten helpt om partner te laten zijn tijdens de behandeling. Partner in het stellen van behandeldoelen, partner in de planning van de behandeling en partner op weg naar participatie. Hierdoor wordt deelnemen aan de samenleving een logisch vervolg”, aldus Peter Visch, Raad van Bestuur. MijnRevalidatieFriesland is deze week live gegaan omdat het de nationale e-healthweek is (20 tot en met 26 januari 2018). Revalidatie Friesland is partner van dit initiatief en organiseert tijdens de e-healthweek verschillende activiteiten. Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Kijk hier voor een filmpje over MijnRevalidatieFriesland

Auteur

Fokke Wester