Vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWâLD

âLD Varend langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie vertelt excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die langskomen. Op zaterdag 10 juni is er van 10.30 tot 12.30 uur een vaarexcursie.

Ontdek het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa: Nationaal Park De Alde Feanen, vlakbij Leeuwarden en Drachten. Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet. Opgeven kan tot vrijdag 9 juni 15.00 uur via 0511 - 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas 5 euro (tot en met twaalf jaar 3 euro), niet-leden betalen 8 euro (tot en met twaalf jaar 5 euro).

Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk noemde dit gebied zelfs liefkozend ‘de Afrikaanse Savanne van Fryslân’.

Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam ‘de vliegende deur’ komt.

Agenda:

Excursie: vaarexcursie Nationaal Park De Alde Feanen

Datum: zaterdag 10 juni van 10.30 tot 12.30 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a in Earnewâld

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,-

(t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5)

Opgave: uiterlijk vrijdag 9 juni tot 15.00 uur via 0511 53 96 18 (opgave is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plekken)


Auteur

Redacteur