Stellingwerven stappen uit Toeristisch Netwerk

DRACHTEN

De gemeenten Oost- en Weststellingwerf houden zich niet aan de afspraken, door per 1 januari uit de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden te stappen.

Dat schrijven de drie overgebleven gemeenten Smallingerland, Heerenveen en Opsterland in een gezamenlijke brief aan het programmabestuur van de Streekagenda, waarin de vijf gemeenten samenwerken. In december 2015 hebben de vijf zuidoost Friese gemeenten afspraken gemaakt over een programma Recreatie en Toerisme voor de periode tot 2020. De Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden werd daarbij aangewezen als de sturende en uitvoerende organisatie. Voorzitter van het Netwerk is Barend Potjer uit Drachten, oud-bankdirecteur en voormalig VVD-raadslid in Smallingerland. Betaling stopgezet Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben besloten om per 1 januari niet meer mee te doen en niet langer gebruik te maken van de diensten van de Stichting. Ze vinden dat het Toeristisch Netwerk Friese Wouden (TNFW) te weinig heeft gedaan. Zo zijn slechts een regiogids en een evenementenkalender gepubliceerd, maar is de Stichting er volgens beide gemeenten niet in geslaagd de ondernemers in de regio te verenigen. Ook op herhaalde vragen van de beide Stellingwerven om actie te ondernemen is er niets veranderd, vinden de gemeenten, die geen vertrouwen meer hebben in de vitaliteit en daadkracht van de organisatie. Ze hebben daarom per 1 januari hun betaling aan het Netwerk stopgezet. De andere drie gemeenten blijven vertrouwen houden in het Netwerk en willen de eerstvolgende evaluatie afwachten. Mochten de gemeenten of ondernemers/organisaties uit de Stellingwerven in de toekomst toch nog gebruik willen maken van de diensten van het Toeristisch Netwerk, dan moeten ze daarvoor de volle mep betalen, vinden de drie gemeenten. Smallingerland betaalt per jaar 19.500 euro voor de regiopromotie door TNFW, waarvan 12.000 euro is bestemd voor de inhuur van een regio-aanjager. De gemeente werkt al jaren samen met Heerenveen en Opsterland aan het verbeteren van recreatie en toerisme in Zuidoost Friesland.

Auteur

Fokke Wester