Particuliere verkoop lukt niet, meer projectmatige woningbouw in Boornbergum

DRACHTEN

De overgebleven kavels voor particuliere woningbouw in fase 2A (Titelroas) en 2D (Nijewei) in Boornbergum worden uitgegeven voor projectmatige woningbouw.

Onlangs zijn de laatste projectmatige woningen in fase 2 (Helmblom) opgeleverd. De resterende woningbouwkavels in fase 2 zijn eerder aangewezen als particuliere kavels, maar daarvoor blijkt in de praktijk weinig belangstelling. Strenger De huidige beeldkwaliteitsrichtlijnen bieden te weinig mogelijkheden om in te spelen op de huidige woningmarkt. Voor het gebied Boornbergum Middelgeest gelden namelijk strengere voorwaarden, om te zorgen voor een hogere ruimtelijke kwaliteit. De nog niet-ontwikkelde woningbouwkavels zijn bestemd voor verschillende woningbouwtypes (vrijstaand, 2-onder-1-kap en rijenwoningen). Op de kavels aan de Titelroas mochten alleen vrijstaande woningen. De woningmarkt trekt weer aan, maar in de praktijk is meer belangstelling voor projectmatige dan particuliere woningbouw, terwijl belangstellenden voor particuliere woningbouw juist eerder kijken naar de kavels in fase 3, vanwege de aantrekkelijker ligging aan het water. De nu als vrije kavels uit te geven grond aan de Titelroas hebben de laatste jaren geen belangstellenden opgeleverd. Er is alleen in 2011 één woning gebouwd. Grondprijs lager Voor het projectmatig ontwikkelen van de particuliere woningbouwkavels in fase 2A (Titelroas) en 2D (Nijewei) is een ruimtelijke procedure nodig, die echter de opbrengst van de grondverkoop 170.555 euro lager maakt voor de bijna 5000 vierkante meter die nog over is. Bij het omzetten van een kavel voor een vrijstaande woning naar eentje voor een twee-onder-een kap daalt namelijk de grondprijs van 175 euro per vierkante meter naar een bedrag tussen de 130 en 150 euro. Het college van b&w van Smallingerland is al akkoord gegaan met de wijziging. De gemeente hoopt dat het financiële nadeel kan worden gecompenseerd door de particuliere woningbouwkavels in fase 3A vervroegd in de verkoop te brengen. Aanzien verminderen De huidige omwonenden staan kritisch tegenover de aanpassingen, omdat ze vrezen dat goedkope woningbouw en sociale huurwoningen het aanzien van de buurt verminderen. Volgens de gemeente is daar echter geen sprake van, omdat het huidige ambitieniveau wordt gehandhaafd. Er wordt wel ruimte gezocht in andere bouwvormen, zoals 2-onder-1-kap in plaats van vrijstaand of een hogere goothoogte.

Auteur

Fokke Wester