Onderdoorgang in de N381 krijgt de nieuwe naam Bosberg

OOSTERWOLDE

De gemeente Ooststellingwerf heeft de officiële namen vastgesteld van de kunstwerken in de N381. In bijna alle gevallen is de eerder gebruikte werknaam gekozen als echte naam. Alleen het kunstwerk met de werknaam Hildenberg draagt voortaan de officiële naam Bosberg. 

In het nieuwe tracé van de N381 tussen Drachten en de Drentse grens liggen in totaal 19 kunstwerken, zoals tunnels, bruggen en viaducten. Het vaststellen van namen voor de kunstwerken is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders van de gemeenten waarin de kunstwerken liggen. Advies Voor de namen van de acht kunstwerken op het grondgebied van Ooststellingwerf heeft de gemeente vooral rekening gehouden met een goede vindbaarheid en herkenbaarheid van de betreffende kunstwerken. Bij het vaststellen van de namen gaat het college af op het eerdere advies van de Naamgevingscommissie Kunstwerken N381. Al bij het begin van de werkzaamheden zijn voor elk kunstwerk werknamen vastgelegd. Daarbij is gekozen voor al bekende (streek)namen, die in oude situatie ook al werden gebruikt. Zo heten de onderdoorgangen van de N381 't West, Venekoten en Terwisscha, zijn de fietstunnels 't Hoogezand en Kraaiheidepollen genoemd en kregen de autotunnels de namen Balkweg en Duisterweg. Het viaduct in de Nanningaweg kreeg de naam Drie Tolhekken. Een aantal namen is ook al vermeld op het kunstwerk. Liever Bosberg De afspraak dat de werknaam de definitieve naam zou worden gold ook voor het viaduct Hildenberg. Ondernemers en belangengroepen verenigd in SPA 05 hebben echter bij de gemeente aangegeven dat zij daar minder gelukkig mee zijn. Zij zien liever de naam Bosberg op het viaduct staan. ,,Die naam draagt direct bij aan de profilering van Appelscha en het beleid van de gemeente om recreatie en toerisme als een belangrijke drager voor economie en leefbaarheid te zien'', aldus een brief van SPA 05 aan de gemeente. Omdat zowel de provincie als het projectbureau N381 geen bezwaar hadden tegen de naam Bosberg vindt het college dat 'met een gerust hart' kan worden afgeweken van de eerdere afspraak. Lochtenrek Aan drie kunstwerken op het grondgebied van Ooststellingwerf, twee tunnels en een brug, is bij de aanvang van het project geen werknaam toegekend, omdat daarvoor geen logische streeknaam bestond. Via plaatselijke kranten en Social Media zijn inwoners en instellingen/verenigingen verzocht te komen met voorstellen voor namen. Uit de suggesties die dat heeft opgeleverd heeft de Naamgevingscommissie Kunstwerken N381 de definitieve naam gekozen. De gemeente neemt die namen nu over. Het gaat om de naam Peelrug voor de autotunnel, de naam Lochtenrek voor de brug over de Tsjonger en Tilgrup voor de Huifkartunnel bij Oude Willem. Het zijn alle drie namen die al in de streek al voorkomen.

Auteur

Fokke Wester