Proeven, voelen en ruiken tijdens jeugdexcursie

EARNEWALD

It Fryske Gea houdt woensdag 21 september een jeugdexcursie door De Alde Feanen waarbij het allemaal draait om de zintuigen. De excursie is van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor deze jeugdexcursie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar kan tot dinsdag 20 september tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen, via 0511-539618.


Auteur

Redacteur