Zomerschool maakt verschil tussen overgaan en blijven zitten

DRACHTEN

Martijn van Dijk stond vanmiddag in de hal van het Drachtster Lyceum zijn ouders op te wachten. Zij kwamen voor de uitreiking van de certificaten voor de Zomerschool, Martijn wilde graag zijn cijfer vertellen.

Tekst en foto's Fokke Wester Martijn (15) zit in de derde klas van csg Liudger. Hij stond er slecht voor, met op zijn rapport maar liefst vier onvoldoendes. En toch gaat hij nu over. Dankzij de Zomerschool. ,,Raad eens', vroeg hij zijn ouders. Die begonnen bij een zes, maar Martijn bleef maar nee schudden, tot ze uiteindelijk bij een negen belandden. Daarmee heeft hij de 5,5 voor wiskunde met glans weggepoetst. De 5,3 voor Natuurkunde heeft hij op de Zomerschool kunnen verbeteren tot een 5,7, dus ook voldoende. Maar nog belangrijker, Martijn weet nu ook wat hij dit jaar fout heeft gedaan. ,,Niet goed opgelet in de les, niet goed mijn best gedaan. En ik heb hier geleerd dat je in stilte en met hard werken en goed concentreren wel heel ver kunt komen.'' Martijn heeft er twee weken lang op moeten zwoegen: drie hoofdstukken van wiskunde moest hij maken en twee voor natuurkunde. ,,Zeven uur per dag, met korte pauzes, maar met heerlijke lunches.'' Supertrots Moeder Dorien is supertrots. ,,Dit is in kâns dy't de skoalle biedt, kinst it net sels beslisse. Martijn hat as probleem dat er dyslektysk is. Hy hie ek dikke ûnfoldwaandes op Dúts en Frâns, mar dy fakken hat er falle litten foar syn profyl foar Havo 4. Wy tochten dat Liudger sizze soe dat er dy beide fjouwers ophelje moast, mar sy sjogge nei wat er sels graach wol en wat er noadich hat. Martijn wie der fuort ek hiel posityf oer en wy ek. It wie no net noadich, mar as it sa útkaam wie, dan hienen wy sels de fakânsje der foar omsetten.'' Het Rijk betaalt per leerling op de Zomerschool een bedrag van 650 euro. Daarnaast steken ook de scholen zelf er geld in. ,,Maar dat is maar een fractie van wat een jaar overdoen kost'', zegt Rixt Koen, coördinator van de Zomerschool, waarin osg Singelland en csg Liudger samenwerken. Singelland leverde dit jaar acht leerlingen, Liudger negen. De Zomerschool wordt om en om in een van beide scholen gehouden, dit jaar op het Drachtster Lyceum. Potentie De begeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door NHI Studiebegeleiding, dat op een aantal scholen ook al huiswerkbegeleiding en examentrainingen geeft. Voor de Zomerschool komen leerlingen uit alle klassen in aanmerking, maar de school zelf maakt de keuze. ,,Het voornaamste criterium is dat het verschil moet kunnen maken tussen overgaan en blijven zitten, er moet potentie in zitten. Een leerling die te ver in de min staat, haalt het niet. Ze kunnen hier in die anderhalve week een of maximaal twee onvoldoendes ophalen'', zegt Koen. ,,Soms zie je spectaculaire verbeteringen, maar het is heel verschillend. De ene leerling gaat van een vier naar een acht, terwijl een ander zelfs met deze extra studie nog maar net met de hakken over de sloot komt. De extra aandacht en begeleiding kan maken dat je iets nu wel snapt. We vieren het als een soort examen, want zo voelt het ook. Het is echt een toets die het verschil maakt.'' Het scheelt de leerlingen niet alleen een jaar, het effect is veel breder en blijvender, zegt Koen. ,,We blijven de leerlingen volgen en het blijkt dat ze blijvend beter presteren. Ze leren hier ook leren, ze leren hulp vragen, ze ontdekken een bepaalde strategie en dat geeft later ook een positief effect bij andere vakken.'' Extra kans Geert Jan Renkema, teamleider 2/3 van csg Liudger op de Raai, heeft dit jaar drie leerlingen laten meedoen aan de Zomerschool. ,,Er zijn geen spijkerharde criteria voor. De achterstand moet beperkt zijn, ze moeten kunnen aansluiten bij het volgende leerjaar en daarover gaan we in gesprek. Het is echt maatwerk. Bij Martijn bijvoorbeeld hebben we gekeken op welk vlak we hem het best een kans konden geven. Hij gaat nu dus over met twee vieren, dat is heel bijzonder. Dat is ook niet volgens de harde regels, maar de Zomerschool is er juist voor bedoeld om iemand een extra kans te geven.'' De Zomerschool is een initiatief van de Overheid, legt directeur Gwen van der Stouwe van het Drachtster Lyceum uit. ,,Voor de meeste leerlingen is blijven zitten niet effectief. Als een leerling het dit jaar niet heeft laten zien, maar de docenten denken dat hij het wel kan, dan is blijven zitten gewoon geen goede optie. Dan krijgt hij hier dus nog een kans om zich alsnog waar te maken.'' Cadeautje voor het leven Leerlingen blijven veel gemotiveerder als je ze blijft uitdagen, zegt Van der Stouwe. ,,Ik heb zelf kunnen zien hoe hard ze werkten en ze werden met de dag trotser op zich zelf. Dit is de derde lichting en het succes is blijvend. Van de leerlingen op de zomerschool is 80 tot 90 procent zo geschrokken, dat ze niet weer in de problemen komen. Veel leerlingen ontdekken hier ook wat ze altijd fout deden, dus eigenlijk hebben ze hier een cadeautje voor het leven.'' Het behalen van het certificaat werd daarom ook gevierd als was het een diploma-uitreiking. ,,Dit is niet zomaar overgaan, maar echt een feestelijk moment. Het is ook een monnikentaak hoor, want we hebben wel gehad dat klasgenootjes hier langs de school liepen om ze af te leiden. We hebben ook wel de mobieltjes afgenomen.'' Hup roepen Froanne van der Mei uit Drachten van NHI Studiebegeleiding heeft samen met haar collega's de zeventien leerlingen de afgelopen twee weken begeleid. ,,Het was echt individueel onderwijs op maat, want iedereen zat hier voor zijn eigen vak. De docenten hebben de stof en de toetsen aangeleverd en daarmee hebben wij heel veel geoefend. Uitleg gegeven waar dat nodig was en vaak 'hup' geroepen, want dat is soms ook wel nodig. Maar je hoeft ze niet constant aan te sporen, hoor, want ze zijn wel gemotiveerd. Ze hadden allemaal iets van: als ik het nu niet haal, dan kost het me een jaar.'' Toch was de verleiding vaak heel groot, zegt Van der Mei, want vriendjes en vriendinnetjes hadden ondertussen wel allemaal vakantie. ,,Ze kregen ook constant berichtjes van hun vrienden, dat die op Strandheem zaten en zo. Dat sociale leven moet je wat afschermen, maar ze groeiden hier ook naar elkaar toe. Ze zijn maar met zeventien en dan zit je in de pauze wel bij elkaar. Dan krijg je een steeds hechtere groep. Soms gingen ze met zijn allen op Pokémonjacht.'' Kwartje Froanne van der Mei is werkzaam bij NHI Studiebegeleiding als studiebegeleidster. Het werk op de Zomerschool is intensief, maar geeft veel voldoening, zegt ze. ,,Bij wiskunde, wat ik zelf gaf, hoop je altijd dat het kwartje valt. Dat duurt soms even, maar het moment zelf is fantastisch. Het is ook leuk om te zien hoe in de loop van de week steeds minder fouten worden gemaakt.'' Ook Maxine Offringa uit Beetsterzwaag gaat dankzij de Zomerschool over. Ze zou anders met drie dikke onvoldoendes op scheikunde, natuurkunde en wiskunde blijven zitten in 4 Havo op het Drachtster Lyceum. Ze haalde op haar toets een 7,3 op natuurkunde, waarvoor op haar rapport nog een 4,7 prijkte. ,,Dit voelt wel goed. Ik heb dit jaar wat te weinig concentratie gehad en er ook te weinig voor gedaan. Twee weken volop met natuurkunde bezig zijn, dat werkt gewoon.'' Maxine begint na de vakantie vol vertrouwen aan haar examenjaar, met het profiel Natuur & Gezondheid. Daarvoor heeft ze wel die exacte vakken nodig. ,,Ik denk dat ik nog wel hard mijn best moet doen, maar ik denk dat het nu wel goed komt. Maar nu eerst vakantie.''

Auteur

Fokke Wester