Geslaagden | Liudger - De Splitting Drachten

DRACHTEN

Aan de christelijke scholengemeenschap Liudger locatie Splitting in Drachten zijn de volgende mensen geslaagd voor het diploma.

Basisberoepsgerichte leerweg Techniek - Bouwtechniek Erik de Jong, Marum; Geale Postma, Earnewald; Andert de Vries, Burgum. - Metaaltechniek Stefan de Boer, Bakkeveen; Pieter Elzinga, Sumar; Eelke Kooistra, De Tike; Stef van der Tuuk; Folkert de Vries, Oudega; Bjorn Wiersma, Opeinde. - Voertuigentechniek Piter Dijkstra, Earnewald; Jan Willem Douwes, Sumar; Jelle de Haan; Auke Koster, Marum; Tjerk Wiersma, Sumar. - Instalektro Auke Oldersma, Donkerbroek. Zorg en Welzijn - Zorg en welzijn-breed Sharissa de Haan, Wijnjewoude; Lutske de Jong, Noardburgum; Fardau Kramer; Anne-Rina Pul, Ureterp; Marieke Wagenaar, Ureterp. - Sport Dienstverlening en Veiligheid Nighel van der Bie; Marco Bosma; Gaby de Calonne; Riejet Dekker, Nij Beets; Alain Huijbers; Marjet Poutsma, Ureterp. Landbouw - Landbouw-breed Demi Bruinsma; Betty Dijkstra, Burgum; Chantal van der Velde; Femke Janna de Vries, Oudega; Katinka Warffemius. Economie - Handel en administratie Marjolein van Harskamp, Feanwâlden. Kaderberoepsgerichte leerweg Techniek - Bouwtechniek Wouter Alberda, Marum; Reinder Draaistra, Opeinde; Marko de Jong; Seijo van der Veen, Bakkeveen; Meindert Witteveen, Feanwâlden. - Metaaltechniek Sietse Bergsma, Ureterp; Jaap Feenstra, Haulerwijk; Germ Hoekstra; Hendrik Hoekstra, Nijega; Jorrit Kamstra, Oudega; Dennis Loonstra, Ureterp; Joeri Mijnders; Jordin Oppedijk van Veen, Burgum; Marcel Rinzema, Nij Beets; Jelmer Stelwagen; Cees van Vliet. - Voertuigentechniek Frank Jansma; Patrick Koiter, Bakkeveen. - Instalektro Remco Koning, Ureterp; Erwin Stoker, Garyp. Economie - Handel en administratie Frederik Bandstra; Chiara Comello; Wilco Ebbers, Oentsjerk; Albert Elzinga; Jildert de Haan, Burgum; Marco Langendijk; Dani Suarez Rojas, Kornhorn; Jan Terpstra, Haulerwijk. Zorg en Welzijn - Zorg en welzijn-breed Benin Al-Haddad; Annelies Bebingh, Ureterp; Iris Boonstra; Alida Boven, Ureterp; Tessa van der Burgh; Sanne Donker, de Wilp; Jildou Geertsma, Ureterp; Famke de Graaf, Sumar; Lotte Gros, Burgum; Corien Hakvoort, Doezum; Anneke Hoekstra, Garyp; Nienke Huisman, Burgum; Esther de Jager; Anita Jelsma, Ureterp; Britt de Jong, Burgum; Tiffany Kallenkoot; Wendy Kinderman, Garyp; Machteld Marra, Garyp; Jeanine van der Meer, Waskemeer; Geerte van der Molen, Wijnjewoude; Yade Oudenhoven, Boornbergum; Tessa Peterson; Marja Postma, Ureterp; Sietske Postma; Hannah Riemersma; Josca van der Sloep, Nij Beets; Femke Tabak, Oudega; Sharon Tolsma; Sanne Trinks; Dagmar van Veen, Bakkeveen; Janine Veenstra, Ureterp; Anne van der Veer, Garyp; Nathalie van der Velde; Aafke de Vries, Waskemeer; Céline van der Weert; Danny van der Weert; Lisa Wiersma, Ureterp. - Sport Dienstverlening en Veiligheid Erik Barelds; Bern van Beukering, Oudega; Wiesje Bosma, Boornbergum; Rick Brandsen; Marcel Bruinsma; Max van Bruxvoort; Joey Collet; Jesper Dijkstra; Damian van Halen; Marten-Jan de Jager; Joey Kamminga; Jeffrey Lap; Agnes Levinga; Leon Minnesma; Annelie Negenman; Haaije Pijl, Sumar; Tycho Postma; Miranda Reitzema, Marum; Ammarins Schievink, Garyp; Jesper van Sloten; Anouk Veenstra, Burgum; Sietze Weening, Opeinde. Landbouw Koos Bergsma, Earnewâld; Roan Boonstra, Marum; Fearle Bos, Marum; Helena Douma, Nij Beets; Grietje Land; Christine van Meerveld, Oudega; Jesse Sinnema, Ureterp; Rixt Tuinstra; Corina Vogelzang, Donkerbroek; Ilona Wolfslag, Ureterp; Jannita van Zonneveld, Nijega; Camilla Zwart, Ureterp; Martijn Zwart. Gemengde leerweg Economie - Handel en administratie Laura Beintema; Job Blaauw, Ureterp; Kelly de Boer, Drachtstercompagnie; Tim van den Broeke; Stephan van Dijk; Maurice Former; Regillio Grol; Ineke Harmsma, Oudega; Keimpe Jacobi, Nijega; Quinten Lamein; Ruben Jan Nijenhuis; Mariske Terpstra; Jurjen Veenstra, Oudega; Jessica van der Velde, Ureterp; Ale Veltman; Sebastiaan Vink; Jelmer de Vries, Ureterp; Marco Wijnsma, Opeinde. Techniek -Instalektro Lieuwe Hiemstra, Gorredijk; Montell Kassim; Jorren Lap, Nij Beets; Karst van der Meulen; Stein van der Molen, Beetsterzwaag; Raymon van der Veen; Richard de Vries. Zorg en Welzijn -Zorg en Welzijn-breed Ivana Bijma; Lisa Dijkstra; Isabel de Groot; Arendike Kooistra; Lianne van Manen; Baukje Postma; Bente Postma; Danny Schillemans, Beetsterzwaag; Iris de Vries; Jildou de Vries, Ureterp; Marije de Vries. Theoretische Leerweg Rosa Abbasi; Robbert Abels; Thomas Bekkema; Naömi Benedictus, Oudega; Harmen van der Bij, Nijega; Louise van der Bij, Oudega; Kirsten Bijstra; Jennifer de Boer; Marleen Boersma; Yannick Boonstra; Eva Borkhuis, Marum; Jitske Bos, Boornbergum; Sandra Bos, Boornbergum; Yvonne Bos; Sander Bosma; Berber Bouma; Edda Bouma; Reinout Broersma; Marrit Dekker, Frieschepalen; Dione van Dijk, Ureterp; Janine Dijkstra, Marum; Nick Doosje; Ciska van der Drift, Nij Beets; Eva Fousias; Matthijs de Groot; Thomas de Groot, Nij Beets; Nynke Grupstra; Nastja Grushka; Ebelien de Haan; Rina Hellinga; Regina Hendriks, Wijnjewoude; Niels Henstra; Sanne Huitema; Peter de Jong, Frieschepalen; Ruben Kijlstra; Amber Klooster; Vera Kluiter, Marum; Susan Knetemann; Amancho Kumbangsila; Gerben Looijenga, Oudega; Riemer Merk; Rebecca Otoo; Eli Panzer; Janiek Postema, Drachtstercompagnie; Joël Rohaan, Siegerswoude; Yvette Scheper, Marum; Ruard van der Sluis; Irene Stelwagen; Nynke Terpstra, Opeinde; Lisa van der Vaart; Cassandra Veenstra, Ureterp; Jacqueline Veenstra, Ureterp; Thom Veenstra; Eline van der Velde; Gabriëlla Venema, Frieschepalen; Beaunitha de Vries, Ureterp; Richard de Vries, Nijega; Bram van der Wal; Jeroen van der Werff; Rik Wierenga, Marum; Albert Wijma, Opeinde; Michel de Wit, Marum; Mendy Zhao, Harkema. Geen plaatsnaam is Drachten

Auteur

Fokke Wester