Opsterland pleit bij Tûmba: dit jaar niet wéér Zwarte Pietendiscussie

BEETSTERZWAAG

Opsterland wil eind dit jaar niet opnieuw een discussie over Zwarte Piet. De gemeente heeft Tûmba gevraagd dit jaar rond 5 december niet opnieuw actie te voeren.

Tûmba, het expertisebureau voor discriminatiezaken in Fryslân is vorig jaar al door een meerderheid van de Opsterlandse gemeenteraad in een motie opgeroepen om direct te stoppen met hun Sinterklaasactie. Omdat de oproep van de raad pas na het Sinterklaasfeest bij Tûmba terecht zou zijn gekomen, wordt de motie nu door burgemeester Ellen van Selm aan Tûmba gestuurd om eventuele acties in 2016 te voorkomen. De indieners van de motie hebben eerder wel contact gehad met Tûmba.   De meerderheid van de gemeenteraad van Opsterland nam op 16 november vorig jaar een motie aan tegen de Sinterklaasactie van Tûmba. Indieners ChristenUnie, D66, BAS en Opsterlands Belang kregen steun van CDA en VVD. Alleen FNP, OpsterLanders en PvdA stemden tegen. De motie stelde dat de gemeenteraad een positief beeld heeft van de werkzaamheden van Tûmba om discriminatie te bestrijden. De actie van de instelling tegen Zwarte Piet, met onder meer posters met een zwarte en een witte Sinterklaas die elkaar een high five geven, past daar volgens de partijen niet bij. Ze wijzen Tûmba er op dat diverse landelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat Zwarte Piet niet wordt geassocieerd met discriminatie, omdat Zwarte Piet zwart is door het roet van de schoorsteen. Jonge kinderen, voor wie het sinterklaasfeest primair bedoeld is, zouden deze actie die gericht is op volwassenen, dan ook niet begrijpen. Volgens de fracties mag de politiek zich wel met de actie bemoeien, omdat Tûmba subsidie krijgt van de Friese gemeenten, ook van Opsterland. Burgers zouden daardoor kunnen denken dat ook de gemeenten instemmen met de actie. Ze pleiten er dan ook voor dat Tûmba zich moet richten op haar feitelijke taak: het bestrijden van discriminatie. De Sinterklaascampagne zou hier juist niet aan bijdragen.

Auteur

Fokke Wester