Sweachster kleuters maken bloembommetjes voor de bij

Beetsterzwaag - De kleuters van de groepen 1 en 2 van De Paedwizer hebben vanochtend samen met burgemeester Ellen van Selm en wethouder Anko Postma bloembommetjes gemaakt.

Daarmee geven de kleuters de bij en andere insecten een fikse steun in de rug. De bijenwerkdag is een van de actiepunten van het Burgerinitiatief Op de Bres voor de Bij, van Japke Weij uit Beetsterzwaag. De activiteit stond gepland in de boomgaard achter het gemeentehuis maar werd in verband met het natte weer naar binnen verplaatst.

De kinderen van juf Aukje, die verkleed als bijen naar het gemeentehuis liepen onder het zingen van de bijenmars, werden onvangen door Van Selm en Postma. De gemeentebestuurders sloegen daarmee twee vliegen in een klap, want ze deden meteen mee aan de landelijke vrijwiligersdag NLDoet. Van Selm en Postma trakteerden de kleuters op een stroopwafel en drinken. Daarna vertelde imker Henk Postma over de bij en het nuttige werk dat ze doen. Zo liet hij de jeugd stuifmeel zien en honing proeven.

Bijenhotels

Vervolgens gingen de kinderen samen met burgemeester en wethouder aan de slag met het maken van zaadbommetjes en bijenhotels. Die zullen worden gezaaid in de boomgaard achter het gemeentehuis. De bij heeft de hulp dringend nodig, zegt Japke Weij. ,,Iedereen weet zo langzamerhand dat het niet best is gesteld met de bijen en insecten. Friesland, onze groenste provincie, is voor de bij een woestijn.’’ Het was voor haar de reden om in actie te komen met een burgerinitiatief, getiteld ‘Op de bres voor de bij’. Ze heeft al contact met onder andere scholen en in de ozmer is er een thema-expositie met kunst over de bij in Museum Opsterlân in Gorredijk. ,,We hopen zo te komen tot een landschap waarin de bij zich weer prettig voelt.’’

Op de Bres voor de Bij staat niet alleen in haar streven. Dinsdag ondertekent de Sweachster initiatiefgroep samen met veertien andere Friese organisaties het Bijenpact in het Natuurmuseum Fryslân. Deze Bijenpacts zijn het vervolg op het bijensymposium van vorig jaar september, toen de organisaties besloten dat zij elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren.

Dramatische afname

Een aanpak van het bijensterfte-probleem is hard nodig: Spraakmakend Duits onderzoek van eind vorig jaar wijst op een dramatische afname van 75 procent van vliegende insecten. Dat terwijl het belang van bijen, bestuivers en insecten in het algemeen heel groot is voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en voor een gezond bodemleven. Het project Silence of the Bees vraagt aandacht voor dit probleem; het sluiten van de Bijenpacts is een onderdeel van dit project.

Baast Op de Bres voor de Bij doen mee de provincie Fryslân, de gemeenten Leeuwarden en Achtkarspelen, It Fryske Gea, de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Omrin, Landal Esonstad, Poiesz Supermarkten en Arriva.

Foto’s Jessica Tuinstra