Matteus Passion in Grote Kerk Drachten

Drachten - Het Chr. gemengd koor Ere zij God verzorgt zaterdag 23 maart vanaf 16.00 uur in de Grote Kerk in Drachten koralen uit de Matteüs Passion van J.S. Bach, die aansluiten bij het lijdensverhaal van Christus.

Een prachtige muzikale omlijsting van de tentoonstelling van de kruiswegstaties.

Het Chr. Gemengd Koor Ere zij God is opgericht in 1908. Het bestaat dit jaar 110 jaar en is daarmee het langst bestaande koor in Drachten. Ere zij God heeft zich in die 110 jaar ontwikkeld tot een koor met een voorkeur voor kerkmuziek die door hen vaak wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke taal waarin het is geschreven. Deze muziek is de samenbindende factor voor het koor.

Want wat steeds gelijk bleef is de liefde voor de kerkelijke en liturgische muziek.

Door de huidige dirigent, de Drachtster musicus Rein Albert Ferwerda – dit jaar 55 jaar koordirigent - wordt deze traditie al 21 jaar voortgezet. Eén van zijn motto’s is: de naam van het koor Ere zij God past precies bij wat Bach altijd onder zijn composities schreef: Soli Deo Gloria - God alleen de eer. Want daar gaat het – uiteraard naast het plezier in het zingen - om.

Met veel overgave verleent het koor medewerking aan kerkdiensten. Denk hierbij aan de diensten op Goede Vrijdag met fragmenten uit de Mattheus Passion van Bach en de Evensongs die langzamerhand een traditie geworden is.