Jeugd Bakkeveen herdenkt doden 10 april 1945

Bakkeveen - Op 10 april 1945, slechts vijf dagen voor de bevrijding van deze streek, schoten de Duitsers in de bossen van Bakkeveen tien mensen dood. De beide scholen van Bakkeveen leggen op 10 april een krans bij het monument.

De beide Bakkeveense basisscholen OBS de Oanrin en CBS Betrouwen hebben het monument geadopteerd en houden elk jaar een herdenking bij de grote zwerfkei aan de bosrand. De kranslegging zal worden gedaan door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide basisscholen op woensdag 10 april 2019 om 11.00 uur. Na afloop is er een bijeenkomst voor de aanwezigen in OBS de Oanrin aan de Mjûmsterwei in Bakkeveen.

Executie

Op maandag 9 april 1945 werden tien gevangenen uit het huis van bewaring in Groningen gehaald en in een vrachtauto geladen die met zeildoek werd afgedekt. Vijf leden van de Sicherheitsdienst reden mee. Een van de gevangenen, de commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten uit Leek Harmannus Pieter Schuringa zag kans om om drie uur 's nachts uit de vrachtauto te springen en te ontkomen. Op 10 april werd Hendrik Nicolaas Werkman, een befaamd kunstenaar, aan deze groep toegevoegd. De beide vrachtauto's reden naar de plaats van de executie. Op de Nije Drintsewei tussen Bakkeveen en Allardsoog werden de tien gevangenen doodgeschoten.

Door de zware mist hebben de omwonenden niets kunnen zien. Op woensdag 11 april ontdekten enkele personeelsleden van de Nederlandse Heidemaatschappij dat er op een stuk bouwland was gegraven (op de plaats waar nu het monument staat). Daar vonden ze de tien stoffelijke overschotten.

Herbegraven

De Canadezen waren met een snelle opmars bezig. Zondagmorgen 15 april, bevrijdingsdag, werd het acht meter lange graf geopend om de slachtoffers te identificeren. De begrafenis volgde op 17 april op de begraafplaats in het bos bij Bakkeveen. Kazemier werd naar Aduard gebracht en later werden de anderen herbegraven in eigen dorp. Alleen het stoffelijk overschot van Werkman bleef in Bakkeveen.

Het monument is onthuld op 10 april 1952. Op de zwerfkei staan de namen van de tien slachtoffers: A.E. Gorter, ds. S.J. Hoekstra, J. Kazemier, H. Mulder, mr. M. Ritzema, A.P.B. Sanders, A. Smid (op de steen staat abusievelijk Smit), E.L. Ubbens, H.N. Werkman en A. van der Woude.