Projecten voor ondersteuning gezinnen gestart in Smallingerland

Drachten - In Smallingerland is een aantal projecten gestart, waarbij een gezin zich kan melden als het even een steuntje in de rug kan gebruiken bij de opvoeding van hun kind(eren).

Gezinnen uit Smallingerland kunnen hiervoor terecht bij Carins, Buurtgezinnen.nl, Home-Start (Humanitas), Opstap en Opvoeden in de Wijk (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Tijdens een bijeenkomst van donderdag 7 maart werden de projecten in het bijzijn van wethouder Piet de Ruiter en senior-beleidsmedewerker Anke de Vries in het gebouw van Carins gepresenteerd aan professionals die met jeugd werken.

Een steuntje in de rug bij opvoeden

Een gezin draaiende houden gaat niet altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met de kinderen, spanning tussen de ouders, ziekte, weinig contact met familie en vrienden, achterstallige administratie. Het kan van alles zijn. Als het even niet lukt om de problemen zelf op te lossen is het fijn om te weten dat in Smallingerland een aantal organisaties is die ouders ondersteunt bij de opvoeding.

Voor elkaar klaarstaan

Bij Carins kunnen ouders terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, van zwangerschap tot en met de pubertijd. Buurtgezinnen.nl regelt dat kinderen uit een overbelast gezin op regelmatige basis naar een steungezin kunnen voor wat extra aandacht en ondersteuning. Bij Home-Start Smallingerland komt een deskundige vrijwilliger voor een stukje ondersteuning thuis bij het gezin. Bij het Opstapprogramma zijn er naast de huisbezoeken ook groepsbijeenkomsten voor de ouders. Het project Opvoeden in de Wijk regelt wekelijke bijeenkomsten voor ouders om thema's over opvoeden te bespreken.

Meer informatie over de projecten

Op de websites van de desbetreffende organisaties is meer informatie te vinden of kijk op www.cjsmallingerland.nl. Samen zoeken de vrijwilligers en medewerkers een passend antwoord op de opvoedvraag van de ouders.

Carins

Sinds 1 januari is het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland te vinden onder de naam Carins. Carins is in de gemeente Smallingerland de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij onder andere het opvoeden en opgroeien van kinderen. Dit kunnen kleine opvoedvragen zijn, maar ook vragen waarbij extra hulp kan worden ingezet.

Buurtgezinnen.nl Smallingerland

Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van coördinator Sjikke Jansma afspraken over de inhoud van de ondersteuning. „Bij Buurtgezinnen.nl willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Als we elkaar helpen bij de opvoeding van kinderen kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin”, aldus Jansma.

Home-Start Smallingerland (Humanitas)

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen door bij het gezin thuis langs te komen. Preventie en het vroegtijdig inzetten van de ondersteuning is van groot belang. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen (vanaf 28 weken t/m 17 jaar) een goede start geven in het leven. De vraag van de ouders is altijd het uitgangspunt. Aan de inzet van Home-Start zijn geen kosten verbonden.

Opstap (MOS)

Het programma Opstap van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) is al een aantal jaren actief. Het richt zich op ouders en kinderen van 1 tot 6 jaar. Naast de huisbezoeken, ontmoeten ouders die deelnemen aan het programma elkaar één keer per maand tijdens een groepsbijeenkomst. Elke keer behandelt de MOS-medewerker een (opvoedings-)thema, is er ruimte voor ontmoeting tussen ouders en kunnen ervaringen en tips uitgewisseld worden.

Opvoeden in de wijk (pilot van MOS)

Het proefproject Opvoeden in de wijk heeft als doel om op een laagdrempelige manier ouders met elkaar in contact te brengen. Wekelijks zijn medewerkers van de M.O.S. in de wijk en organiseren gezellige bijeenkomsten waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten. Iedere week is er een ander onderwerp met een thema over opvoeden en opgroeien en een spel-doe moment.