Les voor wijkhoofden van Hartstichting

Drachten - De wijkhoofden van de Hartstichting hebben maandag van Leo Faber gehoord dat een AED het hart uit zet, zodat de hersenen het hart weer aan kunnen zetten.

Ook liet hij hun ervaren hoe je met een AED werkt. De wijkhoofden kregen verder uitleg hoe hun collectanten om een eenmalige gift kunnen vragen. De donateur scant met de smart Phone de Tikkie of iDEAL QR-code op het label aan de collectebus. Natuurlijk werden de jubilarissen ook gehuldigd.

Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te leven en lief te hebben. De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting is van 7 t/m 13 april.

Wie wijkhoofd of collectant wil worden, kan zich aanmelden via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bellen met 070 - 315 56 95.