Tweede diaconale bijeenkomst Hart voor diaconaat

Drachten - In de Bethelkerk in Drachten wordt donderdag 21 maart vanaf 19.45 uur de tweede bijeenkomst Hart voor Diaconaat gehouden.

Diakenen, diaconaal werkers en anderen die een hart voor diaconaat hebben, zijn van harte welkom op de tweede bijeenkomst Hart voor Diaconaat in Smallingerland. Dankzij de enthousiaste reacties en de positieve feedback op het programma van vorig jaar (Grote Kerk, februari 2018) is deze keer het thema Hart voor vluchtelingen.

In Smallingerland vinden diverse diaconale initiatieven plaats voor vluchtelingen, AZC-bewoners en nieuwe Nederlanders. Veel mensen met een hart voor diaconaat zijn hierbij betrokken. Op de bijeenkomst Hart voor Diaconaat worden deze activiteiten en de mensen erachter aan elkaar voorgesteld.

Deze bijeenkomst is een initiatief van mensen uit diverse kerken en organisaties: Protestantse gemeente Drachten, Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt zuid/west), Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, Bethelkerk en Present Smallingerland.

Aanmelden via deze link https://stichtingpresent.nl/smallingerland/hartvoordiaconaat/