Kinderen van Klein Groningen zijn hardrijders zat

Wijnjewoude - De kinderen in de buurtgemeenschap Klein Groningen bij Wijnjewoude zijn de hardrijders zat. Zaterdag maakten ze dat duidelijk met zelfgemaakte verkeersborden.

Zaterdagochtend hingen de kinderen hun zelfgemaakte verkeersborden langs de Opperhaudmare. Door deze borden en de begeleidende teksten hopen de kinderen en hun ouders dat er rustiger gereden wordt op de weg en dat de passanten beter rekening houden met de kinderen die in de buurtgemeenschap wonen. De maximale snelheid is hier 60 km per uur, maar er wordt vaak veel sneller gereden. ,,Het is een racebaan’’, zegt Patrick Buijtendijk.

Voorschot

Met de actie nemen de kinderen al vast een voorschot op toekomstige plannen. Op dit moment wordt in Wijnjewoude en de buitengebieden namelijk gekeken naar de verkeersveiligheid. Dit geldt zowel op parkeergebied als snelheid in en om het dorp. Een werkgroep met onder meer vertegenwoordigers van de buurtschap werkt aan plannen om dorp en omgeving veiliger te maken.

Sinds de aanleg van de nieuwe N381 enkele honderden meters verderop is de weg bij Klein Groningen niet langer de doorgaande route. Daardoor is het wel veel rustiger geworden, maar er zijn nog steeds automobilisten die hierlangs gaan naar Waskemeer of Donkerbroek. ,,Ook vrachtverkeer, want veel navigaties geven nog de oude route aan. Het is hier nog niet zo rustig als je zou verwachten’’, weet Buijtendijk.

Slinger

Zelf woont hij pas een jaar in Klein Groningen, dus hij kan de situaties niet vergelijken, maar er zijn wel een paar knelpunten, geeft hij aan. Zo is aansluiting van de buurtschap op de weg onoverzichtelijk en nodigt de oude weg nog steeds uit tot te hard rijden. ,,Misschien dat drempels een oplossing bieden of een slinger in de weg. Of deze borden echt helpen is nog maar de vraag, maar de kinderen hebben in elk geval een signaal afgegeven.’’

Foto’s Patrick Buijtendijk