Overheden steunen energie-pilot in Wijnjewoude

Wijnjewoude - Bestuurders van de gemeente Opsterland, Provincie Fryslân, Nederlandse Gasunie en en LTO Noord ondertekenen donderdag de intentieovereenkomst Wijnjewoude Energie Neutraal 2025.

Deze ondertekening markeert de start van de samenwerking tussen partijen en energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). Wijnjewoude heeft, als pilotdorp van de provincie Fryslân, de ambitie om in 2025 volledig in haar eigen energiebehoefte (groene stroom en gas) te voorzien. Deze ambitie is uitgewerkt in het Energieplan dat in 2018 in samenwerking met Liander tot stand is gekomen. Wijnjewoude zal daarmee het eerste Friese dorp zijn dat energieneutraal functioneert. www.wen.frl/energieplan-wijnjewoude-juli-2018/

Samen

,,Het kan, als we het samen doen’’, is het motto van Wijnjewoude. Daarmee bedoelt het dorp zowel de dorpsbewoners als alle andere partijen die een rol spelen in de energietransitie. De ambitie van WEN sluit goed aan op de duurzame ambitie van gemeente Opsterland om in 2035 energieneutraal te zijn.

De gemeente, de provincie en de Nederlandse gasunie gaan WEN ook financieel ondersteunen. Dit vergroot de kans dat Wijnjewoude haar ambities in 2025 gaat waarmaken aanzienlijk.

Start partnerschap

De feestelijke start van het partnerschap vindt plaats op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Tolleane 3 in Wijnjewoude. Sinds januari is die in bezit van de energiecoöperatie, met als doel hier het Energiepark WEN te realiseren. Het is de bedoeling dat in de toekomst op deze plek diverse vormen van opwek en opslag van groene energie samenkomen.

De overeenkomst wordt ondertekend door voorzitter Pieter de Kroon van WEN, wethouder Anko Postma namens de gemeente Opsterland, gedeputeerde Michiel Schrier namens de Provincie Fryslân, mevrouw M. Kellner - van Tjonger namens N.V. Nederlandse Gasunie en voorzitter mevrouw T. Elshof – Witteveen van LTO Noord.

Voor meer informatie over het project: www.wen.frl