Noodklok werkt voor EHBO Gorredijk

Gorredijk - Het ging al lange tijd niet goed met de EHBO in Gorredijk, maar het lijkt er nu op dat de vereniging een tweede leven krijgt.

Vooral op het bestuurlijk vlak waren de problemen groot. De laatste twee bestuursleden hadden moeite met het draaiende houden van de club. Het probleem kwam ter ore van het KNV district Friesland en die besloot actie te ondernemen.

Zware klus

Het district schreef een bijzondere ledenvergadering uit en die werd goed bezocht. In deze vergadering werden diverse opties besproken. De keuze was opheffen of doorgaan, maar in het laatste geval moest er wel een bestuur komen. Een deelnemer uit de zaal meldde zich spontaan aan om secretaris te worden en een lid van het districtsbestuur werd waarnemend voorzitter. Er was dus een dagelijks bestuur om te beginnen met een zware klus.

Na een paar bijeenkomsten zijn er nu bijscholingslessen uitgeschreven voor komende zaterdag (16 maart). Een groot probleem hierbij was dat in de oude administratie een heleboel email-adressen niet meer kloppen en dus kon het bestuur de leden niet meer bereiken. ,,Als we allemaal de schouders er onder zetten wordt het weer net zo’n bloeiende vereniging als vroeger. En kunnen we zelf weer de hulpverlening bij diverse evenementen oppakken’’, aldus het bestuur.

Mensen die de EHBO-vereniging nog steeds een warm hart toedragen en niet aangeschreven zijn kunnen contact opnemen met Henk Kooistra per mail aan: ehbo-henk@home.nl.