Stil Half Uren in de 40-dagentijd

Beetsterzwaag - De Protestante Gemeente Via Pacis te Beetsterzwaag-Ureterp houdt in de 40-dagentijd van Pasen vijf donderdagavonden een stil moment.

Zo kunnen bezoekers op adem komen, tot zichzelf en tot de ander. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken. Tijdens het stil half uur wordt een lied uit Taizé gezongen en klinkt de Bijbeltekst van de volgende zondag.

De Stil Half Uur-momenten zijn donderdag 14, 21 en 28 maart en donderdag 4 en 11 april van 19.00-19.30 uur.