WoonFriesland zet drone in voor woninginspectie

Drachten/Gorredijk - WoonFriesland heeft voor het eerst als pilot een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. Het sociaal verhuurbedrijf is de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die op deze innovatieve manier te werk gaat.

De drone van Aeroscan heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan heel precies de staat van onder meer de gevels, dakbedekking en kozijnen worden gemeten. WoonFriesland weet dan exact waar onderhoud nodig is. De woninginspecties met drone vonden eind februari plaats in Donkerbroek.

Meer precisie

Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit. Om alle woningen in de toekomst goed te kunnen onderhouden, ging het sociaal verhuurbedrijf op zoek naar innovatieve oplossingen. Besloten werd om een samenwerking aan te gaan met Aeroscan. Dit Friese bedrijf heeft als doel om via drones en andere slimme digitale middelen informatie te leveren voor onderhoudswerkzaamheden. Dit leidt tot meer precisie en lagere onderhoudskosten.

WoonFriesland gaat voor goed onderhouden woningen, waarbij huurders zo weinig mogelijk last van het onderhoud of het verbeteren van de kwaliteit hebben. Door de inzet van onder andere drones, sensoren en kunstmatige intelligentie wordt de huidige staat van woningen in kaart gebracht. Zo hoeven er in de toekomst minder vaklieden over de vloer te komen en kunnen specialisten hun advieswerk baseren op digitaal verkregen informatie.

Slimmer onderhoud

Een drone kan, aan de hand van camera’s en sensoren, onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. Sensoren, bijvoorbeeld in de kozijnen, melden beginnend houtrot. Slimme algoritmes maken storingen en gebreken sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en dat verkleint de kans op schade, schimmel en lekkage.

De geautomatiseerde, preventieve en nauwkeurige inspecties van Aeroscan zorgen ervoor dat WoonFriesland de onderhoudskosten kan terugdringen. Dit levert het sociaal verhuurbedrijf op termijn een besparing op omdat je eerder constateert dat er onderhoud nodig is. Deze besparing wordt gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen simpel en betaalbaar te houden.

WoonFriesland werkt momenteel al met het Beheer Informatie Model 3D BIM. Hierin worden woningen in 3D getekend en worden digitale gegevens, zoals de kwaliteit van het voegwerk en het beton aan het beeld toegevoegd. De ambitie is om binnen vijf jaar een digitale 3D woningcartotheek te hebben, die ook door de bewoners in te zien is via het huurdersportaal. Huurders kunnen in het portaal onder andere storingen doorgeven en een onderhoudsafspraak plannen. Samenwerking met Aeroscan is voor WoonFriesland een logische vervolgstap op de al ingezette innovatieve koers.

Wetgeving

Voor de inzet van drones in Nederland geldt regelgeving. Om deze technologie veilig toepasbaar te maken, werkt Aeroscan samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Aeroscan beschikt over alle benodigde vergunningen om dronevluchten uit te voeren in de gebieden waar de woningen van WoonFriesland staan.

Het vastleggen van de staat van onderhoud van huurwoningen met drones en sensoren leidt tot het vastleggen van de buitenkant en daken. Het gevoel van privacy en de persoonlijke levenssfeer van de bewoners zullen beide partijen te allen tijde waarborgen. Alle informatie wordt daarom geanonimiseerd. Hierdoor wordt aan de privacy wet- en regelgeving voldaan en zijn persoonsgegevens niet zichtbaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor WoonFriesland. Daarom worden de bewoners ook van tevoren op de hoogte gebracht van de opnames en het gebruik van de beelden.

Dreamhûs

Onlangs is WoonFriesland een overeenkomst aangegaan met Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en De Bewonersraad Friesland. Op www.dreamhus.nl worden vernieuwers uitgedaagd het Huis van de Toekomst mee te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen nagedacht over technologische vooruitgang. Ook de betaalbaarheid van de innovatie van de bestaande woningen wordt meegenomen.

Met Dreamhûs, én de samenwerking met Aeroscan maakt WoonFriesland haar droom waar om een slimme en betaalbare versnelling te geven aan de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande sociale huurhuizen.

Kijk hier voor een filmpje over de samenwerking.