De Nije Kompanjons stopt alle activiteiten voor de Turfroute

Gorredijk - De stichting De Nije Kompanjons bestaat niet meer. De stichting, die zich bijna 50 jaar heeft ingezet voor het beheer van de Turfroute, heeft haar activiteiten gestaakt.

De Stichting kwam twee jaar geleden zonder vast inkomen te zitten, toen de provincie Fryslân besloot voortaan geen entree meer te willen heffen voor het opvaren van de Turfroute. Daarmee had de Stichting geen geld meer voor een professionele promotie van de vaarroute, een van haar belangrijkste taken. Ter compensatie bood de provincie de Stichting een subsidie van 6000 euro per jaar, maar die zou na drie jaar worden stopgezet. Voor een goede promotie zou per jaar een bedrag van 25.000 euro nodig zijn, aldus Sieger Mulder toen. Mulder was binnen de stichting belast met de promotie van de Turfroute.

Website

Het zag er naar uit, dat ook de website van de route hiermee zou komen te vervallen, maar na overleg heeft de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden besloten de website over te nemen en de promotionele activiteiten voort te zetten. De officiële overdracht van website en domeinnaam heeft intussen plaatsgevonden.

De bestuursleden van de Stichting De Nije Kompanjons betreuren dat zij hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten. Naast de promotie ontving De Nije Kompanjons elk jaar de eerste gasten en gedurende het seizoen kreeg ook de duizendste bezoeker elk jaar een presentje. Tot vier jaar geleden bracht De Nije Kompanjons jaarlijks een eigen magazine uit met alle informatie over de Turfroute. De laatste jaren is de informatie van de Stichting opgenomen in een speciaal katern in het magazine van Friesland Holland Tourist Information.

De Nije Kompanjons verspreidde bovendien op drie punten langs de route aan passanten tassen met foldermateriaal over regionale instellingen en evenementen. Daarnaast hielp De Nij Kompanjons met het oplossen van problemen en het in overleg met de provincie en gemeenten instandhouden van de vaarweg.

Promotie nodig

Het uitbaggeren van de Turfroute tot een diepte van minimaal 1,30 meter is in 2017 uitgevoerd, waardoor meer schepen probleemloos de route kunnen bevaren. Provincie en gemeenten zullen het onderhoud aan bruggen en sluizen en het schoonhouden van de vaarweg blijven uitvoeren. Controle op de noodzaak van onderhoudswerkzaamheden, die steeds door de Stichting werd uitgevoerd, zal nu door anderen worden gedaan. ,,Het voortbestaan van de Turfroute zal alleen mogelijk zijn wanneer voldoende toeristen het gebied komen bezoeken. Daarvoor is een intensieve promotie, vooral gericht op heel Nederland, maar ook op het buitenland, uiterst belangrijk'', aldus het bestuur in een persverklaring.