Lezing over filosoof John Stuart Mill

Drachten - Ton Vink geeft dinsdag 19 maart vanaf 19.30 uur een lezing over John Stuart Mill voor het Filosofisch Café Drachten in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten.

John Stuart Mill (1806-1873) is waarschijnlijk een wat minder bekende filosoof. Dat staat eigenlijk haaks op zijn invloed, misschien wel juist vandaag de dag, op discussie én praktijk in met name de West-Europese landen als het gaat om de staat van de rechtsstaat.

De liberale rechtstaat is gebouwd op vrijheid, meer in het bijzonder: de vrijheid van het individu. En Mill schreef daarvoor een invloedrijke klassieke tekst: On Liberty / Over Vrijheid (1859). Het is een hartstochtelijke maar ook doordachte verdediging van de individuele vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen, alsmede van de grenzen aan die vrijheid.

Het zogenoemde schadebeginsel is doorslaggevend voor het bepalen van die grenzen. Maar wanneer is er sprake van schade? Wanneer rechtvaardigt schade of dreigende schade het opleggen van verboden door overheid of samenleving aan haar individuele burgers?

Betekent bij bijvoorbeeld het debat over voltooid leven en de Coöperatie Laatste Wil, (hulp bij) zelfdoding schade? Of geldt hier Mills uitspraak ‘Over zichzelf, over zijn lichaam en zijn geest, is het individu meester’?

Dr. Ton Vink (1953) is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen (Groningen) en geschiedenis (Utrecht) en promoveerde in de filosofie (Leiden). Hij verzorgt als docent cursussen aan diverse HOVO-instellingen en is (eind)redacteur van het tijdschrift Filosofie & Praktijk. Hij werkte ruim twintig jaar als consulent voor vragen rond het levenseinde.

Meer informatie over het FCD is te lezen op www.filosofischcafedrachten.nl.