Bijeenkomst over Wonen in een Hofje

Beetsterzwaag - in De Buorskip is dinsdag 12 maart vanaf 19.15 een informatiebijeenkomst over het initiatief ‘Wonen in een hofje in Beetsterzwaag’.

Het initiatief om op een van de vrijkomende schoolterreinen in Beetsterzwaag een ‘hofje’ te bouwen waarin mensen zelfstandig samen kunnen wonen, heeft veel reacties opgeleverd. ,,De belangstelling overtreft onze verwachtingen’’, aldus Frouk Franssen-Eikema van de initiatiefgroep. De bijeenkomst in de Buorskip is bedoeld om de belangstellenden meer informatie te geven over de mogelijkheden.

Op het programma staat onder meer een inleiding over Wonen, Welzijn en Zorg op leeftijd door mevrouw dr. E. Finnema, lector aan de NHL Stenden Hogeschool en een inleiding over De toekomst van de ouderenzorg en de gevolgen voor het wonen door Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOoostZorg.

Na de pauze geeft bestuurslid J. Wiegers van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van ouderen informatie over de diverse woonvormen en zal een vertegenwoordiger van de gemeente vertellen over de Opsterlandse woonvisie, toegespitst op het onderdeel wonen voor ouderen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en aan het slot wordt gekeken wat de volgende stappen zullen zijn.