Vrijwilligers gaan aan de slag voor de wilde bij

Beetsterzwaag - Vrijwilligers gaan vrijdg 15 maart samen met kinderen bijenbloembommetjes maken, bloemenzaden zaaien, eetbare fruitstruiken planten en bijenhotels maken in de boomgaard achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Dit doen zij om de wilde bij te ondersteunen. Wilde bijen hebben het namelijk niet makkelijk in Nederland, terwijl deze insecten heel belangrijk zijn voor het behoud van de natuur en onze voedselvoorziening. Zij zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom.

De vrijwilligers gaan vrijdag 15 maart aan de slag op het terrein dat de gemeente heeft voorbereid. Zij kunnen alle hulp goed gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Landschapsbeheer Friesland.

www.landschapsbeheerfriesland.nl/bijenwerkdag