Samenwerking RKK en PKN bij tentoonstelling kruiswegstaties

Drachten - In de Grote Kerk van Drachten is vanaf 9 maart een tentoonstelling gehouden van de vijftien kruiswegstaties van de Rooms-Katholieke kerk De Goddelijke Verlosser.

Deze kruiswegstaties zijn vorig jaar gemaakt door de jeugd, de jongeren en ouderen van laatstgenoemde kerk.

De vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag, wordt wereldwijd rond drie uur ’s middags de tijd even stilgezet. In diverse kerken, kapellen of in de open lucht komen gelovigen bij elkaar om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Door langs de staties te lopen volgt men de weg die Jezus ooit moest gaan.

De kruisweg loopt men stap voor stap. Je leeft je in in de pijn die Jezus heeft geleden. Een pijn die universeel is. Door de hele geschiedenis heen zijn mensen slachtoffers geworden. Alles wat Hij heeft meegemaakt herhaalt zich nog steeds in de ellende van de wereld. Door in zijn lijdensverhaal mee te gaan verbind je je met alle mensen die getroffen worden door onrecht en geweld.

De tentoonstelling is de zaterdagen 9, 16, 23 en 30 maart en 6, 13 en 22 april van 13.30-17.00 uur te bekijken.

Tijdens de open zaterdagen wordt om 16.00 uur muziek verzorgd door een organist of koor. Zaterdag 6 april zal vanaf 15.30 uur muziek zijn in verband met een excursie in de kerk. Vrijdagmiddag 21 april is in de vorm van een viering gelegenheid in de Grote Kerk om de kruisweg te bidden en lopen.