De betekenis van de christelijke doop

Duurswoude - In de hervormde kerk van Duurswoude is zondag 3 maart vanaf 13.45 uur in de maandelijkse leerdienst aandacht voor de betekenis van de christelijke doop.

De vraag staat centraal: wat betekent het om gedoopt te zijn of te worden? Iedereen die ooit gedoopt is of een doopwens heeft voor zichzelf of voor een ander is van harte welkom. De dienst is vrij toegankelijk. Het kerkgebouw is te vinden aan het Breeberchspaed te Wijnjewoude.

Meer informatie is te vinden op www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl.