Reclamebelasting stopt in Gorredijk

Gorredijk - Ondernemers in Gorredijk hoeven niet langer reclamebelasting te betalen. De belasting is per 1 januari stopgezet.

Na drie jaar is de regeling geëvalueeerd en naar aanleiding van de resultaten is besloten de proef stop te zetten omdat het afgesproken draagvlak niet is gehaald. De reclamebelasting is in december 2015 als proef vastgesteld door de raad, om inkomsten te krijgen voor het Ondernemersfonds Gorredijk. Van het geld organiseerde het Ondernemersfonds activiteiten die het vestigings- en ondernemersklimaat van Gorredijk stimuleren en daarmee de economische positie van geheel Gorredijk verbeteren.

Sinterklaasintocht

Het geld uit het ondernemersfonds wordt gebruikt voor onder andere feestverlichting in het centrum. evenementen als Sinterklaasintocht, winterfair, muziekevenementen, Parkmanagement op het bedrijventerrein, ondersteuning van de week- en jaarmarkten, centrummanagement, dagelijkse surveillance op het bedrijventerrein en de aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein. In de praktijk is het lastig die activiteiten op een andere manier te bekostigen.

Met de ondernemersverenigingen OKO en WHI en de stichting Ondernemersfonds Gorredijk is afgesproken dat de regeling alleen verder zou gaan als minimaal 60 procent van de leden voor zou stemmen. Het draagvlakonderzoek is eind 2018 uitgevoerd door de stichting Ondernemersfonds Gorredijk. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de 228 ondernemers die in 2018 een aanslag reclamebelasting hebben gekregen. Hierop zijn 153 enveloppen retour ontvangen. Ondernemers met 2 of 3 panden hebben 1 keer gereageerd maar hun stem telt dubbel of driedubbel.

56,3 procent voor

In 85 enveloppen is voor de voorzetting gestemd. Drie voorstemmers hebben een dubbele stem en één voorstemmer heeft een driedubbele stem. In totaal zijn er dus 90 voorstemmers. In 61 enveloppen is op het formulier tegen de voorzetting gestemd. Twee ondernemers hebben een dubbele stem, er zijn dus 63 stemmen tegen de voortzetting. In 7 enveloppen is op het formulier geen keuze gemaakt. In totaal zijn er 160 stemmen uitgebracht. Het percentage voorstemmer is 56,3 procent, waardoor het minimumpercentage van 60 procent voorstemmen niet is gehaald.

Als de ondernemersverenigingen willen doorgaan met deze activiteiten, dan zullen zij een andere vorm van financiering moeten vinden. Dit kan bijvoorbeeld het oude systeem zijn, waarbij ondernemers contributie betalen aan een ondernemersvereniging voor de organisatie van activiteiten. Deze werkwijze levert echter niet genoeg op om de huidige activiteiten voort te zetten. Daarnaast was dat systeem destijds ook een reden voor de ondernemersverenigingen om een andere financieringsvorm te introduceren. Het initiatief voor het voorstellen van een nieuwe werkwijze ligt bij de ondernemersverenigingen. De gemeente speelt een faciliterende rol.

De jaarlijkse inkomsten uit de reclamebelasting worden als subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting. Het proces verloopt voor de gemeente budgettair neutraal. Het intrekken van de verordening heeft dus geen financiële consequenties.