Open dag School Lyndensteyn

Beetsterzwaag - School Lyndensteyn in Beetsterzwaag zet woensdag 6 maart van 9.15 tot 15.45 uur haar deuren open voor belangstellenden en professionals.

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. ‘s Ochtends is de school open voor belangstellenden. ‘s Middags worden er workshops gehouden voor professionals uit het werkveld.

School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen met een lichamelijke en/of een meervoudige beperking of die langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. School Lyndensteyn maakt onderdeel uit van SO Fryslân.

School Lyndensteyn kent twee afdelingen, de afdeling SO en de afdeling VSO. De afdeling SO (vergelijkbaar met het basisonderwijs) kent een brede uitstroom variërend van VSO-praktijkgericht tot diplomagericht (VMBO). Dit geldt natuurlijk ook voor de VSO-afdeling, deze heeft een uitstroom variërend van dagbesteding tot MBO.

Tijdens deze ochtend kunnen bezoekers u een kijkje nemen in de klassen en kennismaken met ketenpartners en natuurlijk het onderwijs van School Lyndensteyn. In de onderbouw laten de werknemers unieke samenwerking zien met Revalidatie Friesland in het kader van geïntegreerd werken.

Aanmelden voor de workshops in de middag en meer informatie via www.schoollyndensteyn.nl/opendag