Jan Rijpstra nieuwe burgemeester van Smallingerland

Drachten - Jan Rijpstra (63) zal door Smallingerland worden voorgedragen als haar nieuwe burgemeester. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten.

Jan Rijpstra (63) was van december 2014 tot 1 januari 2019 burgemeester van de gemeente Noordwijk. Op nieuwjaarsdag van dit jaar is Noordwijk in het kader van de gemeentelijke herindeling gefuseerd met Noordwijkerhout. Eerder was Rijpstra van 1994 tot 2005 lid van de Tweede Kamer en burgemeester van Tynaarlo (2005-2008). Hier maakt hij in januari 2008 onverwacht zijn vertrek als burgemeester bekend, omdat hij naar Zwitserland zou emigreren. Zijn echtgenote woonde en werkte daar al enige tijd. Verder was hij als zelfstandig ondernemer eigenaar van een praktijk voor fysiotherapie: motorisch remedial teaching, tot december 2014. 

Zijn grootvader Johannes Rijpstra was burgemeester van Zelhem en zijn oom Hedzer Rijpstra was van 1970 tot 1982 Commissaris van de Koningin van Friesland. 

Netwerk

De vertrouwenscommissie van de raad ziet in hem een energieke, daadkrachtige bestuurder met een groot netwerk, die Smallingerland nog meer op de kaart kan zetten. De voordracht wordt nu aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming wordt definitief als de Koning het benoemingsbesluit heeft getekend. Het is de bedoeling dat Jan Rijpstra eind maart wordt geïnstalleerd. Omdat bestuurders mogen doorwerken tot hun zeventigste, betekent het burgemeesterschap van Smallingerland vermoedelijk zijn laatste post, erkent Sandra de Jong-Snip (ELP), voorzitter van de vertrouwenscomissie.

,,Maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij zeker niet van plan is om hier te gaan afbouwen. Wij zien het als een grote kans, want hij kan hier zijn loopbaan op een prachtige manier afsluiten, hij heeft niks meer te verliezen. Wij hebben wel vertrouwen in hem. Hij verstaat al Fries, want hij kon Durk Oosterhof prima volgen als die zijn vragen in het Fries stelde en hij heeft aangegeven dat hij wil proberen de taal ook te leren spreken. Hij is iemand die verbinding wil leggen en de politiek weer naar binnen brengen. Hij straalde vertrouwen uit, dit is iemand die dingen aan kan pakken.''

Gymleraar

Jan Rijpstra was eerder leraar lichamelijke opvoeding en docent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Vervolgens werd hij adviseur voor de bouw van sportaccommodaties. Hij was tevens actief als gemeenteraadslid. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met Antilliaanse zaken en met sportbeleid, na eerder woordvoerder vreemdelingenbeleid te zijn geweest. Verder maakte hij deel uit van het Presidium van de Kamer en was hij fractiesecretaris. Hij zette zich vooral in voor het stimuleren van sportbeoefening.