Oer de Brêge | Joaquin van Marle: ‘Heimwee naar een vergeten herinnering’

Redacteur Fokke Wester ontmoette op de brug in de Hoofdstraat van Gorredijk Joaquin van Marle (45 jaar jong).

U zegt 45 jaar jong.

Ja, bewust niet oud, want dat bestaat niet.

Nee? Waarom bestaat oud niet.

Oud bestaat niet omdat ik ergens heel diep weet waar de mensheid in zit, zal ik maar zeggen, en dat dat nooit zo geweest is.

Hoe bedoelt u dat.

Deze wereld kent ook een tijdperk waarin mensen eigenlijk nooit dood gingen. En ook nooit oud werden. Maar doordat er dingen gebeurd zijn met deze wereld, deze aarde, is daar verandering in gekomen. En wat je ziet is eigenlijk mensen die dagelijks bezig zijn, en dat gebeurt heel diep onder het niveau, om de uitgang te zoeken van, zoals ik het zie, de loop van geboren worden en doodgaan.

Ik snap het nog niet helemaal. Maar er is dus een tijd geweest dat mensen niet dood gingen, doelt u dan op het paradijs, of zo?

Ja, je zou het zo kunnen noemen. Maar ik zie dat eigenlijk zo: er is een plan en in dat plan is een soort verstoring gekomen, maar dat plan, daar gaan we ook met zijn allen naartoe. We moeten nu door alle rotzooi heen, dat we weer terug gaan naar ons origine bewustzijn, waarin de informatie en de data ligt die ons weer de weg wijst hoe we eigenlijk weer in saamhorigheid met deze wereld en met elkaar, met alle elementen enzovoorts, weer kunnen leven en zijn. En dingen gaan creëren en manifesteren die werkelijk op vooruitgang gericht zijn en niet op achteruitgang.

Is dit van een bestaande godsdienst of zo?

Ja, u noemt het God en andere mensen noemen het ook zo, er zijn steeds meer mensen die zich dit herinneren...

Maar is het een bestaande beweging waar u over spreekt?

Ik ben niet echt van een beweging, maar er zijn genoeg mensen die hypnotische, therapeutische sessies ondergaan, die dit soort informatie prijsgeven. Die informatie komt dus uit de allerdiepste onderbewuste laag. Je hebt het onderbewuste en daar zit nog een soort sublaag tussen en daar moet je eigenlijk doorheen. Dan kom je op die laag waar al die informatie in zit.

Maar dat zit dus ook in mijn onderbewustzijn?

Ja, iedereen draagt dat.

Maar hoe kun je dat dragen als je het zelf niet hebt meegemaakt?

Wie zegt dat u het niet meegemaakt hebt. Dat is natuurlijk de vraag. En dat is een vraag die je zou kunnen meenemen als je een keer hypnotische therapeutische sessie zou doen. Wat eigenlijk ook een ander woord is voor regressie.

Van regressie heb ik wel eens gehoord. Dan ga je terug naar de baarmoeder?

Nee, terug naar een hele diepe laag in je onderbewuste, waar dus al die informatie in zit.

En heb ik dat dan geërfd van mijn voorouders?

Het zit gewoon bij je. Het is een deel van u. Iedereen draagt een stuk van het origine beeld van deze wereld. Iedereen draagt dat.

Ergens in je...

Heel diep, diep. Mensen weten dat ook. Dat is ook waarom deze wereld, als je goed kijkt, mensen zijn eigenlijk steeds op zoek om iets te doorbreken, alleen ze weten niet wat.

Het is een soort heimwee...

Juist!

Maar zonder dat je weet waarnaar.

Waarnaar, maar ook het vinden van de uitgang van alles waarvan je ergens heel diep weet dat het niet is zoals het zou kunnen en weer mogen zijn. En dat is wat je ziet: steeds meer mensen beginnen nu heel langzaamaan tot realisatie te komen wat het is waarnaar ze eigenlijk op zoek zijn. Alleen, iedereen benoemt dat op zijn of haar eigen manier.

Maar is dat een plaats waar je heen kunt gaan? Want een heleboel religies hebben zo'n beeld hè? Het paradijs, de hemel, nirvana, noem het maar op. Is het zoiets waar we naar terug verlangen?

Je zou het zo kunnen noemen. Ik zie het iets anders, maar om het een beeld te geven zou je dat kunnen gebruiken.

Maar het is een soort bewustzijn, heel erg diep in de mens.

In de mens zelf, ja.

Een herinnering.

Ja, een heel diepe herinnering. En een herinnering die mensen eigenlijk iedere dag weer opnieuw beleven, alleen op een verstoorde manier. En die verstoorde manier uit zich in het destructieve wat we tot nu toe geleefd hebben hier in deze wereld. Als je goed kijkt.

Is dat een soort boosheid, dan, dat vernielzuchtige?

Dat zou je boosheid, frustratie, pijn, trauma, ja, op deuren kloppen die maar niet open willen gaan, zo kun je het inderdaad noemen, ja.

Is dit een geloof? Bent u met een groep?

Nee, ik ben niet per se met een groep, maar ik kom wel steeds meer in contact met mensen die het ook zo, op hun manier ervaren. Ik zie het niet als een vorm van geloof, ergens in geloven, want dan ga je naar religie. Dit is gewoon een verbinding van mens tot mens, die ergens al zoveel aan zichzelf hebben gewerkt, dat ze nu meer en meer duidelijkheid hebben. Die dus op een bepaalde manier weer in hun herinnering kunnen komen. En die groep mensen begint steeds groter te worden. Die beweging, dat is dan wel een beweging zou je kunnen zeggen, dat zijn de mensen die anderen, op collectief niveau, zaadjes zaaien, zodat andere mensen zich dat ook kunnen gaan herinneren.

U heeft zelf zo'n hypnose-therapie gehad?

Ja. Ja.

Dat lijkt me dan heel schokkend, eigenlijk, want dan kom je dus inderdaad bij je kern.

Eh, ja, al moet ik zeggen dat ik van jongsaf aan al heel veel diep innerlijk weten bij me draag en eigenlijk van jongsaf aan al zag dat deze wereld niet is zoals het had kunnen zijn. En dat de mensen zich niet op een wijze bewegen naar elkaar toe en in verbinding zijn met deze wereld zoals dat eigenlijk ook zou kunnen. We gaan er wel terug naartoe, maar dat is een proces. We zitten nu eigenlijk in een transformatie. Je ziet het, want er komt heel veel vuil naar boven, heel veel wordt naar de oppervlakte gebracht en dat gebeurt ook in de mensheid zelf. Alles wat buiten de mens gebeurt, gebeurt tegelijk binnenin.

Okee. U woont in Gorredijk?

Ja, ik woon in Gorredijk.

Al lang?

Nu vijf jaar.

Hoe bent u hier gekomen?

Nou, ik was hier al eerder in Friesland. Toen ben ik door omstandigheid terug naar het Westen gegaan.

Waar komt u oorspronkelijk vandaan?

Uit Zuid-Amerika, ik kom van de grens van Venezuela en Colombia.

Wanneer bent u hierheen gekomen?

In '73 al.

Hoe oud was u toen.

Bijna een jaar.

U bent geadopteerd door een Nederlands echtpaar.

Ja.

En waarom bent u naar Friesland gekomen?

Om verschillende redenen. Met name ook, in den beginne, vanwege de rust en de ruimte, maar ook om hier op een bepaalde manier op energetisch niveau werk te doen.

U werkt ook als therapeute?

Nu, ik ben meer in het creatieve bezig, via het creatieve probeer ik ook zaadjes te zaaien. En middels gesprekken.

U praat er vaak over met mensen?

Als zij er voor open staan wel, ja.

Hoe merkt u of mensen er voor open staan.

Dat voel ik. Dat is een uitstraling.

U gaat niet als een zendeling uw boodschap uitdragen.

Nee, ik wil niet iemand iets in de keel gieten. Maar je voelt... ik kan heel diep voelen. Je voelt of iemand er voor open staat.

En zodra u dat merkt, begint u er een gesprek over.

Ja, ik heb er ook wel eens met Jehova's Getuigen hele gesprekken over gehad en die komen er zelf mee, terwijl ik zelf nietsvermoedend op een bankje zit. En ja, dan loopt dat zo.

U bent creatief bezig, zegt u, wat doet u precies?

Fotografie. Met name landschappen en dieren. Ik vind het heerlijk om uren te wandelen en als ik dan wat zie, dan zet ik dat op foto.

Is dit een missie voor u? Heeft u een doel om die boodschap wel te verspreiden?

Ik ben dat nog aan het uitwerken, hoe ik dat op een goede manier kan doen.

Als u mensen mobiliseert die het zelfde ervaren hebben, dan kun je de boodschap verspreiden. Misschien dat de mens zich dan eerder realiseert dat hij daar mee bezig moet.

Nou, misschien is dat wel de reden dat ik met u in gesprek ben.

Ja, dat zou kunnen.

Precies, wie weet wat hier weer uit voortkomt. ik sta er wel voor open.

Kunnen mensen u bereiken, ergens.

Ja dat kan, via mijn website joaquinsphotos.nl.

Ja, maar als mensen daar komen, dan zien ze foto's.

Ja, maar daar staat wel een contactadres.

Okee. Hoe ziet de ideale wereld er uit? Als we ons inderdaad bewust worden van wat we achtergelaten hebben, hoe kunnen we dat dan weer bereiken?

Ik denk dat dat een wereld is waarbij we gewoon voelen wanneer we er voor elkaar moeten zijn. Waarin we heel goed weten hoe we collectief onze taak hebben, maar ook individueel. En dat er dus een hele goede balans is tussen persoonlijke ontwikkelingen en evolutie en een groepsontwikkeling en evolutie. En waarin dus dingen als macht en dat soort zaken er eigenlijk niet meer zijn. En waarin we als groep dingen creeëren, niet als individuen of uit winstbejag.

Maar dat zou dus de hele wereld omvatten.

Ja. Het is al bezig. Er zijn al plekken waar, bijvoorbeeld in Spanje, daar is al een gemeenschap, waar de burgemeester niks doet zonder inspraak van zijn medebewoners.

En dat kom door wat u beschreven hebt.

Ja, dat komt omdat er dus steeds meer mensen een aversie krijgen tegen wat genoemd wordt het systeem en wat het systeem de mensheid continu maar oplegt. En er beginnen steeds meer scheuren te komen, die zijn er al, en vanuit die scheuren zijn er dus kleine groepjes ontstaan. En als je iemand hebt, zoals die Spaanse burgemeester, die er in mee wil gaan, ja, dat is fantastisch.

Ja, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat alle mensen via therapie terug zijn gegaan en zich bewust zijn van hun...

Nee, nee, dat kan gewoon een basis zijn, van joh, we zijn het zat. Laten we eens met zijn allen kijken wie hiervoor in is om een gemeenschap te beginnen op die waarden en normen.

En dan weet u dat daarachter zit een diep verlangen naar een oud verleden, maar dat hoeft bij die mensen dus helemaal niet mee te spelen.

Nee, het kan zijn, en dat gebeurt ook, dat dat diepe onderbewuste toch zaadjes zaait en van daaruit die mensen iets laat voelen en in beweging zet. Dat is dan een gevoel van waaruit ze handelen, zonder heel concreet te weten van: hé, dat komt daar vandaan. Uiteindelijk komen ze daar ook wel, dan zullen ze denken: hé, dan is wat wij hebben opgezet vanuit die gedachte begonnen, maar niet iedereen hoeft die diepe regressie-sessie te hebben.

Maar dan krijg je dus een levensvorm, waarbij een paar mensen zich bewust zijn waar dat vandaan komt en de rest ervaart dat gewoon als rechtvaardig, zeg maar.

Juist, ja. En een verlangen om een aanzet neer te zetten van verandering. En hoe het ook zou kunnen. Vanuit een soort format, een concept,wordt uitgewerkt en dat wordt dan in praktijk gebracht en dan zien ze van: hé, daar werkt het op en daar werkt het op. En dan gaat iets groeien. En als iedereen bereid is om evenveel water en voedingsstoffen aan te geven, dan gaat het floreren.

Het is niet zo als bij het christendom dat je je eerst moet bekeren...

Nee hoor.

Ook als je er niks van af weet kun je gewoon meedoen.

Natuurlijk. Zolang je maar openstaat en de bereidheid hebt om je heersende waarden en normen enzovoorts, en geloofssystemen, overboord te gooien.

Nou past dit wel in een heel breed beeld, hè? Age of Aquarius, New Age, er zijn altijd mensen die denken dat er een nieuw tijdperk aan komt. Is dit een variant op een algemeen menselijk verlangen naar betere tijden?

Ja. Ja, dit komt daar wel uit voort. En al die andere dingen die u noemt zijn eigenlijk allemaal een soort handvaten om ergens te beginnen.

Het christendom is in feite precies het zelfde. Die streven ook naar een betere wereld.

In origine wel, ja, het origine christendom. Het is helaas zo dat daar in somige stukken de klad in is gekomen, zal ik maar zeggen, maar van origine hebben ze wel die insteek. Ja. Vanuit saamhorigheid, met elkaar samenleven en gemeenschappelijk belang op een juiste manier vormgeven.

U zegt: we hebben allemaal zo'n gemeenschappelijke herinnering. Wat herinnert u zich dan precies? U heeft al zo'n hypnotische sessie ondergaan, wat hebben wij achter ons gelaten?

Wat hebben we achtergelaten. Een wereld waarin we zonder taal communiceerden, van hart tot hart, waarin het hoofd ook wel er was, maar vanuit het hart gedirigeerd werd. En waarin we eigenlijk heel fijn begrepen hoe we met energie konden werken om van daaruit te kunnen creëren en te manifesteren wat niet alleen het persoonlijke belang dient, maar ook het gemeenschappelijke. We waren veel saamhoriger met elkaar. De vorm van liefde was een iets andere vorm dan nu.

Hoe zag die vorm er uit?

Je voelde haarfijn aan wanneer er voor iemand te zijn en wanneer niet. Wanneer iemand op een bepaalde manier zeg maar even iets nodig had, ook woordelijk, van hè, wat je nu noemt recht voor zijn raap spreken. Dat is iets wat niet veel mensen durven, andere mensen recht voor hun raap spreken, van joh, stel je niet zo aan, dit en dat, en zie, het is anders en bla bla. Dat werd vaker gedaan, waardoor mensen dus ook konden groeien en je veel meer kon kijken ja, ik hoef daar niet in te zitten. Dat was eigenlijk de wereld waar ik op dat moment in stapte. Dat was een vorm van schoonheid. Eigenlijk is die er nog, maar er is zoveel vertroebeling dat mensen die schoonheid niet meer zien. De aarde kent het nog wel. Het is er nog wel, maar dan moet je op een bepaalde manier kunnen kijken. Dat heeft ook weer te maken met al die sluiers die je af mag doen.

Ik denk dat u vaak verweten wordt dat u zweverig klinkt, of niet.

Eh....

Mensen zijn niet gewend aan...

Valt wel mee hoor. Ik gebruik niet een bepaalde terminologie die in de New Age wel gebruikt wordt, dan kom je wat meer zo over. Daarom ben ik ook zo voorzichtig in het vertellen.

U gaat niet bij de deuren langs.

Nee, nee, nee, want mensen zijn zo gewend aan een soort taalgebruik, en zeker mensen die in de spiri-scene zitten, New Age, die gebruiken een soort taal waarvan de mensen toch een soort afkeer hebben gekregen. Nee, ik ben niet zo. Totaal niet.

Dit heeft niets met een beweging te maken.

Nee, iedereen kan er zo bij aansluiten, op zijn of haar manier

Maar aansluiten hoeft dus niet eens, want het is niet een groep waar je lid van kunt worden.

Nee. Het kan wel. Er kan een groep ontstaan. Maar weet je, als je dat doet, het gevaar nu is, binnen een groep krijg je toch weer dat, als alles niet goed bestuurd wordt, op een gegeven moment bepaalde ego's te veel naar voren gaan komen. En dat verandert weer de groepsstructuur. Daarom ben ik voorzichtig met het opzetten van een groep. Want je moet heel goed duidelijk hebben wat jouw waarden en normen zijn, waar die groep aan heeft te voldoen.

Heeft u ook het gevoel dat wat u bezighoudt misschien te maken heeft met uw Zuid-Amerikaanse achtergrond?

Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met iets puurs in mijzelf. En dat puurs zal steeds meer vorm krijgen en ik ben daarin gewoon zoekende, hoe kan ik dat vormgeven.

Zoals eigenlijk ieder mens wel zoekt.

Ja, ja. En natuurlijk zou ik met alle plezier dit verder willen delen met mensen die daar aan toe zijn en voor open staan en op een bepaalde manier ook op die golf zitten.

Joaquin van Marle is te bereiken op siedaan24@gmail.com