'Vertraging maakt Polderhoofdkanaal project om trots op te zijn'

NIJ BEETS - Het Polderhoofdkanaal is dit jaar technisch doorvaarbaar en daarmee is voldaan aan de subsidie-eisen. M.S. De Snikke mocht vanmiddag als eerste door de Zuidersluis.

Tekst en foto's Fokke Wester ,,Het is een klein tochtje voor De Snikke, maar een enorme reis voor Nij Beets'', sprak wethouder Rob Jonkman in navolging van astronaut Neil Armstrong. Dat De Snikke halverwege met motorpech naar de kant moest, was wel symbolisch voor het project, vindt Jonkman. ,,Het werk heeft zeven jaar stilgelegen, als gevolg van de bezwaarschriften, maar uiteindelijk is het allemaal toch goed gekomen. Dit is een historisch moment.'' Wy kinne der troch! Het hele project, dat werd gedragen door de gemeenten Opsterland en Smallingerland en de provincie Fryslân, kost rond de 20 miljoen euro. Daarvan is bijna een kwart subsidie uit Europese potjes. Dan moest echter wel voldaan worden aan de opleverdatum van 31 december. ,, Ik heb er nog wel eens een slapeloze nacht van gehad, over de vraag of we de opleverdatum wel zouden halen. Maar het is gelukt, wy kinne der troch!'' juichte Jonkman. Die deadline maakt het project juist heel bijzonder, zegt Harm Beerda, directeur van aannemer Oosterhof-Holman. ,,Door die tijdsdruk kregen wij nog meer zin en trots. Bij ons leefde heel sterk het gevoel dat we die datum beslist moesten halen, het zorgde voor een enorme motivatie. Bij onze mensen leefde echt het idee: wij laten ons niet klein krijgen. Die vertraging van zeven jaar heeft het project een bijzondere status gegeven. Dit is een karwei waaraan we over vijftig jaar nog met trots zullen denken.'' Polderhoofdpijnkanaal Gedeputeerde Tineke Schokker heeft het kanaal stiekem wel eens een Polderhoofdpijnkanaal genoemd, onthulde ze vanmiddag. ,,Mar it krobke dat de boel sa lang fertrage hat, hat no in noch better plak krigen om te libjen.'' Schokker prees ook de volhardende Beetsters. ,,Jim ha trochsetten en net loslitten. In protte minsken hienen opjûn. Dat it slagge is, komt omdat jim oanhâlden ha as storein.'' Rob Jonkman noemde het kanaal de ontbrekende schakel in het Friese Merenproject, die zorgt voor een doorgaande route van het Lauwersmeer tot aan Appelscha. ,,En het mooie is dat dit vanuit de bevolking komt. Gewoonlijk bedenkt de overheid van alles en dan moeten ze nog maar zien of ze de burgers achter de plannen kunnen krijgen. Dit komt vanuit de dorpen zelf, dus de draagkracht was ontzettend groot. Volgens mij heeft dat ook de doorslag gegeven bij de Raad van State. Dit is zo'n mooi project, hoe kun je het daar nou niet mee eens zijn.'''' Boppeslach De komende maanden moet er nog een hoop werk verzet worden op en rond de nieuwe vaarverbinding. In juli vieren beide Dorpsbelangen de echte opening. 2015 wordt een jaar vol festiviteiten, beloofde voorzitter Anko Postema van DB Nij Beets. Volgens zijn collega Marian Jacobi van DB De Veenhoop zijn beide dorpen door het kanaal naar elkaar toe gegroeid. ,,Wy sille ek tegearre de kultuerhistoarje fan dizze streek oppakke. Dit fielt as in boppeslach.'' Kijk hier voor een uitgebreid fotoverslag van de opening. Lees hier het verhaal van de bijzondere schipper van De Snikke.