Provincie kapt bomen om plaats te maken voor verbreding N381 en tunnel

OOSTERWOLDE -  Vanaf maandag 5 januari tot en met dinsdag 20 januari worden er bomen gekapt langs de N381. Tussen het kruispunt Nanningaweg en het kruispunt Venekoten in Oosterwolde is de kap nodig in verband met voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de N381.

De Buttinga (parallelweg N381) is tussen de Drie Tolhekken (kruispunt Nanningaweg) en de N351 (Bovenweg) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Met uitzondering van fietsers en bestemmingsverkeer. De bomen worden gekapt en direct afgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur. Op de locatie is sprake van verkeersmaatregelen, zoals het verlagen van de maximum snelheid. Ook worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid. De bomen die gekapt worden bevinden zich op de route van de vernieuwde en verbrede N381. Ook ontstaat zo ruimte voor de aanleg van een tunnel bij de Duistereweg en een onderdoorgang bij het kruispunt Venekoten. Alleen bomen die binnen het provinciaal inpassingsplan liggen worden gekapt. Dit is het werkgebied waarbinnen de nieuwe weg, de tunnel en onderdoorgang worden gebouwd. Compensatie Langs de N381 zal meer groen geplant worden dan er gekapt wordt. Binnen het provinciaal inpassingsplan van de N381 zijn afspraken gemaakt over de compensatie van de gekapte bomen. De compensatie is op plekken die de landschappelijke en ecologische structuur van het gebied versterken. Bij herinrichting van natuurgebieden zoals het Tsjongerdal en de Wijnjeterper Schar. N381 Provincie Fryslân gaat aan de slag met een belangrijke verkeersroute in Zuidoost Fryslân: de N381, Drachten - Drentse grens. Met de aanpak van de huidige weg en de aanleg van een nieuw deel streeft de provincie Fryslân naar een veiliger situatie voor wegverkeer en omwonenden. Dit gebeurt met respect voor flora en fauna en samen met de omgeving. Eind 2015 moeten alle werkzaamheden voor de nieuwe weg klaar zijn. Informatie Meer informatie over de N381 Drachten - Drentse grens is te vinden op www.n381.nl. De vorderingen zijn ook te volgen op Twitter: @projectn381.