Oliebollenactie in Het Anker in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Traditiegetrouw organiseert de Evenementencommissie van Het Anker in Oosterwolde aan het einde van het jaar weer haar oliebollenactie.

Grote hoeveelheden ingrediënten voor dit festijn zijn ingekocht en de verdere voorbereidingen zijn in volle gang. Bij de uitvoering van de actie zijn elk jaar tientallen vrijwilligers betrokken.

Er zijn weer veel mensen nodig voor het appelschillen, het bakken, het inpakken, het wegbrengen van de bestellingen, enz. De actie is wellicht de grootste in Zuid-Oost-Friesland.

Duizenden oliebollen en honderden appelflappen zullen dan de keuken van Het Anker verlaten. Aangeraden wordt om, voor alle zekerheid, de bollen en flappen af te halen.

Op de zaterdagochtend na Kerst begint de actie met het schillen, boren en snijden van de goudrenetten voor de appelflappen.

Het bakken begint maandag 29 december vanaf 10.00 uur en dinsdag de gehele dag. Tijdens deze bakdagen kunnen, gedurende de hele dag, warme oliebollen en appelflappen afgehaald worden.

Op woensdag 31 december kan tot  15.00 uur het oudejaarsgebak afgehaald worden. Tijdens de bak- en verkoopdagen kan men  ook een beroep doen op de bezorgdienst van de actie (tel. Het Anker: 520523).

De opbrengst van de actie wordt bestemd voor nader te bepalen projecten binnen Het Anker. Vorig jaar heeft de Evenementencommissie financieel ondersteund bij de verbouwing van de grote zaal en de keuken van Het Anker.